Spring til indhold

Kommunen ikke i mål med byggesager

Flere ansøgninger og forespørgsler end normalt er blandt årsagerne til, at borgerne stadig må indstille sig på længere ventetider, hvis de skal bygge nyt.

Rudersdal Kommune modtager for tiden rigtig mange byggeansøgninger og forespørgsler vedrørende byggemuligheder på deres ejendom. Corona har lukket ned for mange aktiviteter, men ikke for byggeri og anlæg, der kører på højtryk. Det gælder også private byggerier i villaområderne, hvor der lige nu sendes ekstra mange byggeansøgninger ind. Alene i marts, april og maj har kommunen modtaget ca. 30 %  flere ansøgninger og forespørgsler sammenlignet med sidste år. Borgere og virksomheder må derfor væbne sig med tålmodighed og indrette sig på længere ventetider end normalt.a
 
Formanden for Byplanudvalget Anne Christiansen siger: 
 
- Vi følger udviklingen nøje i udvalget og forvaltningen er også i gang med at ansætte nye medarbejdere, så vi kan sætte ind med ekstra ressourcer på området. Problemet er imidlertid det samme i mange andre af vores nabokommuner, så det er p.t. vanskeligt at rekruttere erfarne medarbejdere på området. 
 
- Mit bedste råd er at væbne sig med tålmodighed og lade være med at lægge optimistiske planer med entreprenørerne. Hvis en sag ikke er lige til og fx kræver dispensationer og nabohøringer mv. så kan der meget let gå op til et halvt års sagsbehandlingstid. Andre sager kan heldigvis ordnes hurtigere, men p.t. ligger vi på 2-3 mdr. sagsbehandlingstid for fx enfamiliehuse. 
 
Byplanudvalget drøfter på juni-mødet, hvilke servicemål, der skal gælde for Rudersdal. Udgangspunktet er selvfølgelig de nationale servicemål for eksempelvis enfamiliehuse og erhvervssager, men da kommunen især i villaområder stiller flere krav til fx partshøringer af naboer og opmålinger af terræn mv. så må det forventes, at sagsbehandlingstiden på disse sager vil ligge højere. 
 

Sådan hjælper du dig selv til en hurtigere sagsbehandling

Kommunen har i sagsbehandlingen særlig fokus på de tidlige screeninger og forhåndsdialog, så de enkle byggesager bliver løst hurtigt. For at en byggesag kan blive løst hurtigt, og tiden bruges rigtigt, er det helt afgørende, at borgeren hjælper sig selv til en hurtigere sagsbehandling ved at sikre, at alt materiale er til rådighed fra starten. Dermed undgås det, at sagsbehandleren skal bruge tid på at indhente det efterfølgende. En god ide er også – hvis det er muligt - at undgå at søge dispensationer fra lokalplaner og bygningsreglementet, da sådanne sager kræver nabohøringer og ofte også behandling i Byplanudvalget.
 
Se gode råd til en hurtigere sagsbehandling.