Spring til indhold

Kom til uddeling af Arkitektur- og Bevaringspriserne på rådhuset i Holte

På Arkitekturens Dag mandag den 3. oktober kl. 16-18 inviteres alle borgere med interesse for arkitektur og bevaring til en festlig prisoverrækkelse af Arkitektur- og Bevaringspriserne 2022 i rådssalen på Rudersdal Rådhus.

Til at sætte rammerne for en festlig og inspirerende eftermiddag holder Signe Wenneberg oplæg om bæredygtig bygningsbevaring og om kvaliteterne ved at bo i grønne omgivelser.

Siden starten af juni har det været muligt at indstille kandidater til Arkitektur- og Bevaringspriserne 2022. Ud af de mange spændende indstillinger er feltet indkredset til syv nominerede udvalgt af et bedømmelsesudvalg nedsat af Kommunalbestyrelsen og med fagdommere udpeget af Arkitektforeningen.

Signe Wenneberg fortæller om bæredygtig bygningsbevaring

Ved prisoverrækkelsen kan man ud over at høre om dommernes bedømmelse af de spændende projekter høre journalist, forfatter og foredragsholder Signe Wenneberg fortælle om det overordnede tema for Arkitekturens Dag – stedsans – samt bygningskulturarv, bæredygtighed i byggeri og kvaliteterne ved at bo i grønne omgivelser.

Rammerne for prisuddelingen er den smukke rådssal på Rudersdal Rådhus, som er tegnet af arkitekterne Arne Jacobsen og Flemming Lassen. Arrangementet varer to timer og priserne overrækkes af borgmester Ann Sofie Orth og formanden for Arkitektur- og Byplanudvalget Christoffer Buster Reinhardt. 

Arrangementet er gratis, men der er et begrænset antal pladser.

Tilmelding skal ske på sammenom.rudersdal.dk, hvor du også kan se programmet og alle nominerede projekter.

De fire nominerede til Arkitekturprisen 

Bedømmelsesudvalgets vurdering af de fire nominerede projekter og parametre for udvælgelsen af kandidaterne er indlevelse i stedet ved en helhedsplan, samspil mellem landskab og projekter, bæredygtighed i bygningsdesignet, samt at projekterne er arkitektonisk gennemarbejdet fra helheden ned i detaljen.

De nominerende til Arkitekturprisen 2022 er:

  • Nyopført villa på Dronninggårds Allé 105, 2840 Holte
  • Renovering af rækkehusbebyggelsen Byager Vænge, 3460 Birkerød
  • Nyopført villa på Stakkeledet 72, 2870 Hørsholm
  • Klubhuset ved Rudegård Stadion, Kongevejen 464, 2840 Holte

De tre nominerede til Bevaringsprisen

Bedømmelsesudvalgets vurdering af de tre nominerede projekter og parametre for udvælgelsen af kandidaterne er smuk vedligeholdelse af bygninger, således at deres originalitet og bærende værdier er bevaret samt veludførte og tilpassede renoveringer, der understøtter bygningernes arkitektoniske kvaliteter eller bevaringsværdierne i en samlet bebyggelse.

De nominerende til Bevaringsprisen 2022 er:

  • Til- og ombygning af villa på Vejlesøvej 34A, 2840 Holte
  • Restaurering af bådhus på Tesch Alle 8, 2840 Holte
  • Istandsættelse af villa på Henriksholms Alle 26, 2950 Vedbæk