Spring til indhold

Kom og hør om planer for kirkegårdene

Du kan stadig nå at være med på kirkegårdsture i Birkerød og høre om planer for kirkegårdenes fremtidige udseende – send også gerne et høringssvar.

Rudersdal Kommune har sendt forslag til udviklingsplaner for kommunens fem kirkegårde i høring og glæder sig til at møde borgerne på møder i juni.

Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan Birkerød Kirkegård samt Søholm og Assistens Kirkegård skal udvikle sig, kan du få meget mere at vide tirsdag den 22. juni.

Mød op kl. 17 foran kapellet ved Søholm og Assistens Kirkegård og / eller kl. 19 foran Birkerød Kirkegård.

Tilmelding til møde og mulighed for høringssvar

Hvis du vil afgive et høringssvar, skal du skrive til Teknik og Miljø, tom@rudersdal.dk, senest onsdag den 30. juni kl. 23.59. Brug titlen "Høringssvar til udviklingsplaner for kirkegårdene" i titelfeltet på den mail, du sender afsted.

Ændret begravelsesmønster

Baggrunden for de forslag til udviklingsplaner, Rudersdal Kommune har lagt frem, er blandt andet et ændret begravelsesmønster med færre kistebegravelser og flere urnenedsættelser. Ændringen betyder, at kommunens fem kirkegårde med årene vil ændre udtryk.

Samtidig har kirkegårdene behov for at forny beplantninger og anlæg, og derfor giver det mening at arbejde langsigtet med en plan for udvikling og fornyelse.

Planerne arbejder med et tidsperspektiv på 40 år, så der er i høj grad tale om et strategisk hovedgreb for de enkelte kirkegårde, der vil skulle realiseres gennem den løbende drift af kirkegårdene.

Endelig er der ønsker om mere frodighed og biodiversitet samt et ønske om at bevare de kulturhistoriske elementer på kirkegårdene.