Klippekort til beboere på plejehjem

Borgere, der bor på et af kommunens plejecentre, får nu mulighed for at tage på indkøb eller en tur i skoven sammen med en medarbejder.

Det er den såkaldte klippekortsordning, som gør det muligt for de ældre selv at bestemme, hvad de vil bruge den ekstra halve time til om ugen, som ordningen lægger op til. Det er muligt at spare de halve timer sammen, så borgerne kan tage på en lidt længere udflugt sammen med en hjælper. Der er afsat penge på Finansloven til ordningen, og Rudersdal kan søge om 3,7 mio. kr. i år. 

”At kunne tage en tur i et indkøbscenter, det savner vi rigtig meget. Vi har jo ikke nogen kiosk her og personalet har jo ikke altid tid til at gå ærinder for os,” siger Tove Hyldborg, der bor på Plejecenter Frydenholm.

”Ja, at kunne foretage småindkøb, det savner vi. Det kan blot være ting som chokolade, deodorant og ugeblade. Det ville være rart at kunne købe selv”, supplerer Asta Jensen.

Birgitte Schjerning Povlsen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Rudersdal Kommune, er glad for, at kommunen nu kan tilbyde de borgere, der bor på plejehjem, en ekstra service: 

”De sidste par år har vi kunnet tilbyde borgere, der modtager hjemmepleje, ekstra hjælp efter eget ønske med ’klippekortordningen’. Nu er der fokus på plejehjemsbeboere, og det er jeg rigtig glad for. Borgerne bestemmer, hvad klippene på klippekortet skal bruges til. De vil opleve fortsat at være herre i eget liv, og at de kan få hjælp til at gøre ting, der giver livskvalitet for dem”, siger hun.  

Alle skal have tilbuddet
Klippekortet skal bruges på aktiviteter, der ligger ud over den daglige pleje, og kommunen skal sikre, at alle plejehjemsbeboerne får tilbuddet. Det gælder også de svageste beboere, for eksempel beboere med demens.

Hvis der er penge tilovers, når året er gået, skal de tilbagebetales til staten.