Kirkegårde skal også være parker, hvor vi møder kulturhistorien

Bisættelser erstatter i stigende grad begravelser, og det giver mere plads på kirkegården til andre formål – en langsigtet plan for kommunens kirkegårde er på vej.

Rudersdal Kommune sætter nu en proces i gang, der skal sikre, at kirkegårdene over de næste mange år udvikler sig i en mere rekreativ og bæredygtig retning. De skal kunne fungere som både kirkegård og park, samtidig med at deres kulturhistoriske værdi bevares og begravelsesmønstre respekteres.

De kirkegårde, der er tale om, er Søllerød, Birkerød, Søholm, Høsterkøb og Vedbæk.

Baggrunden er, at der bliver bedre og bedre plads på kirkegårdene, fordi der er færre kistebegravelser og flere urnenedsættelser. Dermed kan dele af kirkegårdene bruges til fredfyldte rekreative formål

Borgere og andre kommer til orde i efteråret

Processen, som for alvor begynder at rulle efter sommerferien, skal munde ud i et forslag til en plan for, hvordan kirkegårdene skal udvikle sig i de næste årtier.

Oplægget behandles politisk i september, hvorefter borgere og andre interessenter får mulighed for at kommentere udkastet. Et endeligt forslag forventes at kunne vedtages i Miljø- og Teknikudvalget i foråret 2021.

I dialogfasen kan borgerne møde politikerne og forvaltningen til en dialog om projekterne ude på de enkelte kirkegårde. Input og resultater fra denne fase indarbejdes i det videre arbejde.

Analyse og vurdering af de enkelte kirkegårde

Den kommende plan, som udarbejdes af en ekstern samarbejdspartner, skal blandt andet analysere, hvilke områder på kirkegårdene der vil fungere bedst til rekreativt brug

De fem kirkegårde er meget forskellige, men der arbejdes med samme metodik for dem alle. I planen kigges på elementer som:

  • Udtryk af de afdelinger hvor der fortsat begraves
  • Overordnede rammer for beplantning, alleér, hække m.v.
  • Indretning af fredfyldte rekreative arealer
  • Biodiversitet
  • Drift og økonomi

Mere information følger efter sommerferien, når vi kommer tættere på det tidspunkt, hvor borgere m.fl. præsenteres for de første udkast til planerne.