Kajerødgrunden er til salg

Kommunen har sat de 31.000 m2 på Kajerødgrunden til salg med nybyggeri for øje.

Kajerødgrunden, der tidligere husede Kajerødskolen, er udbudt til salg med henblik på, at der skal opføres nye, almene boliger. Boligerne skal overvejende være tæt-lav bebyggelse, men med mulighed for, at der delvist kan bygges i 3 etager. Det samlede areal kan bebygges med maksimalt 70 boliger, heraf skal 25 være almene boliger (ca. 10.850 etagemeter).  Der kan enten bydes på hele arealet, hvor der kan opføres maksimalt 70 boliger, heraf 25 almene boliger, eller bydes på en del af arealet, hvor der kun kan opføres private boliger.

Nærmere om bebyggelse osv. fremgår af Kommuneplan 2013 og det foreliggende forslag til Kommuneplan 2017 på www.rudersdal.dk.

Arealet er ikke særskilt vurderet og vil først blive endeligt opmålt og udstykket i forbindelse med et salg.

Købesummen skal betales kontant.

Sådan byder du

Tilbud på køb af ejendommen skal sendes på en særlig tilbudsblanket til Rudersdal Kommune på adressen nedenfor, og i elektronisk form til Ejendomme@rudersdal.dk. Sammen med tilbuddet skal tilbudsgivere aflevere et skitseprojekt på dispositionsforslagsniveau. Uanset om der bydes på hele eller dele af arealet, beder vi også tilbudsgiverne om at vedlægge en helhedsplan for hele ejendommen, der peger på bl.a. fællesarealer og almene boliger. Det er kommunens ønske, at den nye bebyggelse bliver en helhed både i arkitektur og bebyggelsens overordnede indretning og funktionalitet gældende for både de private og almene boliger.

Tilbud skal være kommunen i hænde senest den 14. august 2017 kl. 12.00.

Kommunen forbeholder sig ret til evt. at forkaste samtlige indkomne tilbud. Hvis der både kommer bud på hele arealet og bud på dele af arealet, anser vi højestbydende at være det bud, der giver højest pris ved fradrag af prisen på arealet til de almene boliger fra højeste tilbud på hele arealet (a) sammenholdt med højeste tilbud på delareal til brug for private boliger (b). Såfremt buddene herefter er identiske, anses højestbydende at være tilbudsgiver på det fulde areal.

RUDERSDAL KOMMUNE
Teknik og Miljø, Ejendomme
Øverødvej 2
2840 Holte

Udbudsvilkårene kan læses og hentes på: gorrissenfederspiel.com I tilfælde af problemer med at tilgå datarummet kan Rudersdal Ejendomme kontaktes via e-mail til Ejendomme@rudersdal.dk.   Henvendelser vedrørende udbuddet kan rettes til mjm@gorrissenfederspiel.com