Ingen kontanthjælp til studerende

Som hovedregel er studerende og uddannelsessøgende ikke berettiget til kontanthjælp.

Dette gælder også i sommerferien mellem to uddannelser, selvom der ikke udbetales SU.

Hvis du er mellem to uddannelser, og ikke modtager SU, kan du søge en enkeltydelse til husleje og mad. Hvis enkeltydelsen bliver bevilliget, vil det som hovedregel være mod tilbagebetaling. Søg støtte til enkeltudgifter

Hvis du ikke bliver optaget på en uddannelse eller ikke søger om fortsat uddannelse, og ikke har et arbejde eller andet forsørgelsesgrundlag, kan du henvende dig i jobcentret og stille dig til rådighed for arbejdsmarkedet.

Herefter kan du søge om kontanthjælp. Det gør du digitalt på Søg kontanthjælp. Læs også mere om betingelserne for at få hjælp på Studerendes mulighed for at få hjælp