Indefrysning af grundskyldsstigning

Mange boligejere har fået brev i e-Boks med årsopgørelse for lån til betaling af stigninger i grundskylden 2018. Hvad er nu det, har mange spurgt.

I forbindelse med regeringens boligudspil ”Tryghed for boligejerne” blev der indført en midlertidig indefrysningsordning for årene 2018 til 2020. Det indebærer, at hvis der er en stigning i din grundskyld, så bliver stigningen indefrosset. At stigningen er indefrosset, betyder, at den ikke skal betales med det samme.

I stedet får du et lån, der svarer til beløbet. Det kan du ikke vælge fra.

Du skal ikke betale lånet nu. Indefrysningen er tvungen, og du kan ikke vælge at indfri (betale) dit lån i perioden 2018-2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit.

Hvornår skal lånet betales?

Du skal betale det indefrosne beløb, hvis du sælger din ejendom. Sælger modtager automatisk opkrævningen fra kommunen.

Fra 2021 kommer der en permanent ordning, der er valgfri.

Hvem gælder indefrysningsordningen?

Indefrysningsordningen gælder for alle boligejere, som er registreret som ejer via deres CPR-nummer, og som betaler ejendomsværdiskat. Hvis stigningen i grundskylden er over 200 kr. pr. ejer, skal den indefryses.

Hvis du er omfattet af ordningen, står lånebeløbet på din ejendomsskattebillet og er trukket fra i din opkrævning.

Mere information

Ejendomsskat

Regeringens boligudspil ”Tryghed for boligejerne”, oktober 2018​ (Skatteministeriet)