Spring til indhold

Indefrosne feriepenge og engangsydelse

Mange ringer til os med spørgsmål til engangstilskuddet på 1000 kr. og de indefrosne feriemidler. Du behøver ikke ringe til os. Se i stedet her, hvad du kan gøre.

Udbetaling af indefrosne feriepenge

Læs mer om de indefrosne feriepenge, og ansøg om udbetaling:

Bestil feriemidler (borger.dk)​

Du skal bruge NemID. 

Vær forberedt på, at der kan være kø.

Engangstilskud på 1.000 kr. til modtagere af forsørgelsesydelser

Engangstilskuddet udbetales automatisk til din NemKonto i løbet af oktober, hvis du er berettiget til det.

Hverken engangstilskuddet eller de indefrosne feriemidler påvirker udbetalingen af dine offentlige ydelser.

Læs mere om engangstilskuddet: 

Engangstilskud på 1.000 kr. til modtagere af forsørgelsesydelser

Mere information

Indefrosne feripenge og engangstilskud på 1.000 kr.

De to særlige engangsudbetalinger, der er led i Folketingets tiltag for at stimulere dansk økonomi i forbindelse med corona-situationen, er nu sat i gang.

  • 3 ugers indefrosne feriepenge pga. corona-situationen (også kaldet Lønmodtagernes Feriemidler eller førtidige udbetalte feriemidler)
  • Engangstilskud på 1.000 kr. til borgere, som – helt eller delvist – modtog offentlig forsørgelsesydelse for april 2020 og har en NemKonto.

Hvad betyder det for ydelser fra Udbetaling Danmark?

De 3 ugers indefrosne feriepenge og engangstilskuddet har ikke betydning for, hvor meget du kan få i offentlige ydelser til og med 2022, fx pension, boligstøtte og familieydelser. Det gælder også, hvis din ægtefælle, samlever eller andre, du bor sammen med, har fået dem udbetalt.

I de fleste tilfælde skal du ikke gøre noget. Men i nogle tilfælde skal du selv være med til at sikre, at det ikke får betydning for ydelsen.

Du kan finde svar på, hvad udbetalingerne betyder for ydelserne fra Udbetaling Danmark, på denne side:

Betydning af engangstilskud og indefrosne feriepenge 2020 for ydelser fra Udbetaling Danmark (borger.dk)