Spring til indhold

Hvinand yngler nu nær Sjælsøskolen

Hvinanden er en nordsjællandsk specialitet, og lige nu er der en mor med sine tre unger i en lille sø ved Rude Skov Skole (Sjælsøskolen) i Birkerød.

De tre unger bliver sikkert flyvefærdige om nogle uger, men færdes nu tæt på moderen. Som små er kønne med deres sorte og hvide dun.

Hvinanden er en fåtallig ynglefugl i Danmark, som ruger i hule træer og redekasser primært i det nordøstlige Sjælland.

Ællingerne er med stor sandsynlighed kommet til verden i en redekasse sat op i et træ på stedet tæt ved vandet. Initiativet er sket i samarbejde mellem Rudersdal Kommune og Dansk Ornitologisk Forening, DOF.

 

Håb om flere unger i redekasserne næste år

- Hvinanden er en lille and, som dykker efter sin føde og ofte ses som vintergæst nordfra i de danske søer, fortæller Jens Erik Sørensen fra DOF, Nordsjælland. Navnet skyldes, at vingerne frembringer en hvinende lyd i flugten, og som dansk ynglefugl er den ret ny.

Ved flere nordsjællandske søer har der været opsat redekasser til hvinanden i nogle år – bl.a. i Vaserne ved Furesøen, hvor Fugleværnsfonden har sørget for kasserne.

I foråret 2021 satte Rudersdal Kommune kasser op ved flere andre søer i Birkerød. Mindst en af kasserne - ved den lille sø nær skolen - blev hurtigt beboet. Næste år vil der forhåbentlig komme endnu flere unger ud af de kommunale redekasser.

Professionelle fra dag 1

- Hvinanden lægger gerne sine æg i hule træer, som er sjældne nu om dage. Derfor benytter den gerne redekasser, især hvis de er ophængt i et træ lige ved søbredden, forklarer Jens Erik Sørensen.

- Så hopper ungerne direkte ned i vandet meget snart efter klækningen, og de begynder straks at dykke efter føden, som om de var helt professionelle fra dag 1. De bliver ikke fodret, hunnen passer bare på flokken, mens hannen er over alle bjerge. 

Succes også for falkekasse på Byageren i Birkerød

Ligesom i de foregående år har der også været succes hos tårnfalkene i kommunens falkekasse på Byageren (Nørrevangssletten) i Birkerød. Seks unger er fløjet fra reden i juni.

Redekassen blev sat op i marts 2019 - også i samarbejde med DOF. Allerede samme år var der unger i kassen, og både i 2020 og 2021 har der igen været falke i kassen.