Hvem skal have efterårets Rudersdal Erhvervspris?

Indstil en kandidat indenfor en af de fire kategorier senest mandag den 24. oktober.

Rudersdal er fyldt med fremgangsrige, ambitiøse og dygtige virksomheder. Derfor uddeles Rudersdal Kommunes Erhvervspris to gange årligt til en virksomhed, der i særlig grad har udmærket sig indenfor en række kategorier.
 
Der indkaldes nu kandidater til Erhvervsprisen for 2. halvår 2016.

Der kan indstilles kandidater i fire kategorier – læs mere om kategorierne nedenfor.

Forslag til kandidater indsendes til bmac@rudersdal.dksenest mandag den 24. oktober 2016.

Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd vil på sit møde den 5. december 2016 udpege vinderen af prisen for 2. halvår 2016.

Prisen vil efterfølgende blive overrakt på et arrangement på virksomheden.

‌Læs mere om Rudersdal Erhvervspris‌

Kategorier

ÅRETS BIDRAG TIL ET BEDRE BYLIV

Du kan nominere virksomheder, der har bidraget positivt i forhold til at bruge det offentlige rum.

Det kan være virksomheder, der har afholdt arrangementer eller taget initiativer, der har skabt positiv omtale af erhvervs- og forretningslivet i kommunen.

ÅRETS SAMARBEJDE

Prisen kan gives til virksomheder, der har indgået i et positivt samarbejde med andre virksomheder, universiteter, uddannelsesinstitutioner eller andre offentlige institutioner.

Fokus for samarbejdet kan være en ny og innovativ anvendelse af viden, produktudvikling, procesoptimering.

ÅRETS BEDSTE FORRETNINGSIDÉ

Nominerede til denne pris kan have skabt nye og innovative ydelser, produkter, ideer der har skabt merværdi bruger/borgere, skabt vækst for en virksomhed – eller afhjulpet et problem, der ikke tidligere har været en løsning på.

ÅRETS GRØNNE PROFIL

I denne priskategori kan virksomheder, der har gjort en særlig indsats på det grønne område, blive nomineret.

Nomineringen kan knytte sig til et specifikt produkt/ydelse, virksomheden har udviklet.

Den kan også gives til virksomheder, som konkret har arbejdet med grønne projekter fx reduktion af varme-, vand- eller elforbrug.