Honningkrukken i Nærum skal renoveres

Honningkrukkens børn og ansatte kan se frem til en sammenhængende og moderniseret daginstitution med rum til pædagogik af høj kvalitet.

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at renoveringen af Honningkrukken sættes i gang, og dermed er en tidssvarende daginstitution på vej for de 150 børn i den selvejende institution i Nærum.
 
”Det har længe været et ønske for både de ansatte i Honningkrukken og for resten af kommunen at renovere den selvejende daginstitutions tre bygninger”, siger Jens Darket, der er fungerende formand for Børne- og Skoleudvalget i Rudersdal Kommune.
 
Han fortsætter:
 
”Det er vigtigt, at vi tilbyder vores børn de bedste rammer for læring, sundhed og trivsel, og det betyder også, at de fysiske rammer skal understøtte pædagogikken. Derfor skal Honningkrukkens bygninger renoveres og moderniseres.”
 
Børn og voksne bliver i Honningkrukken
Projektet har været i udbud, og håndværkerfirmaet JQT A/S har fået opgaven. Firmaet er kendt for at løse byggeopgaver under særligt hensyn til dem, der bruger bygningerne. For børnene og de ansatte i Honningkrukken betyder det, at de kan blive i huset under hele ombygningen.
 
Renoveringen foregår i tre etaper fra april 2018 til sommeren 2019, hvor ét hus renoveres ad gangen. På den måde får institutionen opfyldt sit ønske om, at børn, forældre og ansatte kan opholde sig i de øvrige to huse og udnytte naturen udenfor døren, mens byggeriet står på.
 
Et tidssvarende hus, der sparer på energien
Med renoveringen bliver Honningkrukken moderniseret både indvendigt og udvendigt. De tre bygninger forbindes, og huset får et helt nyt indgangsparti, mens der uden for anlægges en gangbro til beboerne i nabolaget, så de kan gå uden om institutionens område.
 
Indvendigt skal ruminddelingen moderniseres, så husene lever op til den kommunale Vision og koncept for institutioner af høj kvalitet, og undervejs bliver bygningerne energirenoveret, så forbruget reduceres med hele 40 procent.
 
I Honningkrukken glæder de ansatte sig til et moderniseret hus med nye muligheder og sammenhæng mellem institutionens tre bygninger.