Her er flygtninge jobkandidater fra første dag

Selvforsørgelse er kodeordet for Birkerødvirksomheden A2B, der siden august har hjulpet kommunen med danskundervisning og praktikpladser til flygtninge.

Godt 20 nye integrationsborgere er samlet denne formiddag til danskundervisning i erhvervsbyen i Birkerød. Nogle er her for første gang, og andre har gået til undervisning i et stykke tid. Men særligt for denne gruppe nydanske borgere er, at der er knyttet en virksomhedspraktik til som en naturlig del af undervisningen og integrationsforløbet.

Det vil sige tre dage på skolebænken og derefter ud i den virkelige verden og bruge, det man har lært i danskundervisningen. Praktikpladserne kan fx være på plejehjem, pizzeria, i en børnehave, hos en vvs’er, bilværksteder osv.

Det er virksomheden A2B, der står for både danskundervisning og virksomhedspraktik og samarbejdet med Rudersdal Kommune er nyt.

Formanden for Erhvervs, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Jens Bruhn siger:

- Vi har store forventninger til dette samarbejde i forhold til at få så mange flygtninge som muligt i job og dermed nå vores mål om selvforsørgelse. A2B har et stærkt arbejdsmarkedsrettet fokus, og alt i sprogtilegnelsen er tænkt, så kandidaterne kan bruge det direkte ude i de virksomheder, der faktisk lige nu står og mangler arbejdskraft, fx hotel- og servicebranchen eller detailhandlen, siger Jens Bruhn, der for nylig var på besøg hos A2B for med egne øjne at se, hvordan man her går til integrationsopgaven.

Jobkandidater fra første dag

Direktør for A2B, der netop har åbnet den virksomhedsrettede sprogskole i Birkerød, Jens Balslev supplerer:

- Hos os er flygtninge kandidater til et job fra dag et, og her lærer man at betragte skolen som en arbejdsplads. I alt, hvad vi gør, bekymrer vi os om både sprog og arbejde fra starten. Vi har konstant ledetråde ud til nye, mulige virksomheder, der vil stille praktikpladser til rådighed. For det er nøglen til, at borgerne får et godt greb om, hvad det vil sige at gå på arbejde. Og det er det, der kan føre til et reelt job, siger Jens Balslev.

A2B gør meget ud af, at kandidaterne har digitale redskaber, de kan bruge, når de står på virksomheden eller ude i butikken og mangler de rette ord:

- Alle, der kommer her, uanset uddannelsesniveau fra hjemlandet, har en mobiltelefon, og derfor kan kandidaterne se og bruge al vores undervisningsmateriale på mobilen, fx helt konkret et billede af en indkøbsvogn, et kasseapparat, en indkøbspose eller andre ord, man kan få behov for, når man står ude i butikken eller sidder ved kassen.

Alle skal løfte

På spørgsmålet om, hvad den største udfordring er for at lykkes med selvforsørgelse og integration af nydanskerne, siger Jens Balslev:

- Det her stiller krav til os alle sammen. Fx er det oplagt at få flere virksomheder fra bygge- og anlægsbranchen på listen over aktive praktikpladser. For der er gang i branchen og arbejdspladserne venter derude. Men vi løber ind i problemet med sikkerhed på arbejdspladsen og et sprog, der simpelthen skal være på plads, inden man bliver sluppet løs på en byggeplads. Det arbejder vi på, men alle parter i det her skal løfte, for at det skal lykkes. Kandidaten selv, virksomheden og vi som arbejder med sprog og job.

For kommunen og for integrationsarbejdet er det en stor fordel, at sprogundervisning og det løbende arbejde med jobmatchning foregår lokalt. Den daglige koordinering foregår hele tiden, og det er de små justeringer og nye oplysninger, som kan betyde den store forskel, fx et reelt job, eller en praktikplads.

Vil du som virksomhed stille en praktikplads til rådighed i tre måneder, så kontakt A2B eller Rudersdal Rekruttering på infoa2b@a2b.dk eller rur@rudersdal.dk.