Spring til indhold

Hastighed på Skodsborgvej sættes ned til 50 km/t

Ændringen sker især af hensyn til de skolebørn, som dagligt færdes på strækningen.

Rudersdal Kommune har nu fået politiets tilladelse til at sætte farten ned til 50 km/t på Skodsborg mellem Egehegnet i Nærum og Mothsvej i Holte. Hastigheden sættes ned af hensyn til de skolebørn, som færdes på en del af strækningen.

Ændringen betyder, at hastigheden bliver den samme på hele Skodsborgvej fra Kongevejen til Helsingørmotorvejen.

Med hastighedsnedsættelsen, som Rudersdal Kommune har arbejdet for gennem længere tid, tilgodeses ønsker fra beboere i området om at få hastigheden ned gennem Søllerød by, hvor der på strækningen både er en stor skole og flere institutioner.

- Jeg er meget tilfreds med politiets afgørelse og de muligheder, den åbner for at få farten ned på et kritisk vejstykke, siger Court Møller, formand for Klima- og Miljøudvalget. Vi arbejder løbende på at sætte hastigheden ned i relevante boligområder, da vi i udvalget prioriterer styrkelse af trafiksikkerheden meget højt. Det gælder naturligvis især for skolebørn og andre udsatte trafikanter.

Konkret er skiltningen på strækningen nu fjernet og midlertidigt erstattet af en ”Husk 50 km/t-kampagne”. Når kampagnen er slut, gælder den almindelige hastighedsgrænse for byer på 50 km/t.

Til grund for politiets afgørelse ligger, at Skodsborgvej har et større antal udkørsler, antallet af ulykker, trafikmængden, placeringen af en skole i umiddelbar nærhed af strækningen samt lyskryds, hvor et større antal skoleelever krydser dagligt.