Spring til indhold

Handicaprådets årsberetning fortæller om et år med fokus på opfølgning og mere dialog

Handicaprådet i Rudersdal er nu klar med årsberetningen for 2020. Udover udviklingen af en ny handicappolitik fortæller beretningen om et år, hvor der har været øget fokus på dialogen og det tværgående samarbejde mellem kommunens områder og Handicaprådet.

Handicaprådet har i 2020 været særligt beskæftiget med udviklingen af kommunens nye handicappolitik, som blev godkendt den 27. januar 2021. Politikken har fået titlen ”Lige muligheder for at deltage i samfundet”, og den afløser kommunens Handicappolitik fra 2012. Med politikken har politikere, Handicapråd, forvaltning og borgere fået et nyt fælles afsæt for dialog og samarbejde om forhold, der vedrører mennesker med funktionsnedsættelse.

Allerede mens politikken var undervejs, tog Handicaprådet fat på at følge op på politikken gennem dialogmøder, hvor Handicaprådet inviterede områder til møde for at drøfte, hvordan politikkens værdier kunne sættes i spil i områdets indsatser og strategiske tiltag.

Dialogmøderne vil, ifølge formand for Handicaprådet Jeppe Bülow-Lehnsby, give god mulighed for at styrke opfølgningen på politikken,

I udviklingen af den nye handicappolitik ønskede vi at se på, hvordan opfølgningen på politikken kunne forbedres. Som supplement til de årlige skriftlige opfølgninger, har vi nu også dialogmøder med fagområderne. Dialogmøderne understøtter Handicaprådets vigtige opgave som rådgiver for kommunalbestyrelsen. Det er her, vi sammen kan drøfte løsninger, der kan gøre en forskel for borgere med funktionsnedsættelse og for målet om at arbejde sammen med borgeren om at skabe et selvstændigt og meningsfuldt liv," siger Jeppe Bülow-Lehnsby.

Herudover har Handicaprådet i 2020 holdt møder med politiske udvalg for at drøfte vilkårene for mennesker med funktionsnedsættelse. I mødet med Erhvervsudvalget blev det drøftet, hvordan borgere med funktionsnedsættelse får vilkår, der giver gode muligheder for at være en del af arbejdsmarkedet. I mødet med Social- og Sundhedsudvalget var temaet ”værdig pleje”.

Du kan læse hele årsberetningen i den nedenstående link:

Handicaprådets årsberetning 2020​