Gymnasieelever i Birkerød har fået en mere tryg cykelvej

Slut med at dele vejbanen med bilerne: Eleverne til Birkerød Gymnasium har fået cykelsti.

Eleverne på Birkerød Gymnasium og andre, som hver dag færdes i trafikken, kan nu køre til skole på cykelsti ad Søndervangen.

Projektet er afsluttet med cykelsti og ny vejbelysning mellem Bistrupvej og Toftebakken på begge sider af Søndervangen.

En del af fortovet i den nordlige side, mellem Toftebakken og Søndervangen nr. 47 og 51, er nedlagt for at skabe plads til cykelsti.

- Skal vi have flere til at tage cyklen til skole, gymnasiet eller til og fra arbejde, er det vigtig med gode og sikre cykelstier. Det giver lidt færre biler på vejene og deraf mindre udledning af CO2, ligesom det naturligvis er sundere at cykle frem for at tage bilen, siger Court Møller, formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Det samlede projekt på Søndervangen har også resulteret i en ny p-plads til brug for bilister til Birkerød Idrætscenter i travle perioder. Der er tit trængsel på det eksisterende areal ved idrætscentret, hvorfor der er etableret 39 pladser på Søndervangen 50. Bilisterne kommer ind på den nye p-plads via området ved Birkerød Idrætscenter.

Endeligt asfaltarbejde og afmærkning sker til foråret, når dagtemperaturen er over otte grader.

Projektet er led i ”Trafikplan 2017”. Næste opgave i denne plan er, at vi i 2018 skal  udføre 1. etape af cykelsti langs Frydenlundsvej fra rundkørsel til tennisbanerne.