Spring til indhold

Gode fremskridt i kampen mod bjørneklo

2020 blev et godt år i bekæmpelsen af den ubudne gæst: Ingen grundejere skulle have et påbud, og der er ros til den indsats, de private lodsejere leverer.

Det går den rigtige vej i den stadige kamp mod den ubudne og invasive bjørneklo.

For første gang i de 13 år, Rudersdal Kommune har haft en indsatsplan for at bekæmpe bjørneklo, er der ikke udstedt et eneste påbud til grundejerne om bekæmpelse.

Der blev i 2020 blot varslet et enkelt påbud, hvorefter bekæmpelsen gik i gang.

Det er derfor Rudersdal Kommunes opfattelse, at bekæmpelsen med årene er blevet stadig mere effektiv, og at private lodsejere med bjørneklo på deres grund i høj grad lever op til forpligtigelserne i indsatsplanen.

Et fælles ansvar

Opgaven er et fælles ansvar mellem kommunen og grundejerne, og på kommunens egne arealer er der efterhånden opnået en høj grad af kontrol med forekomsterne af bjørneklo.

En enkelt bjørneklo kan sætte og sprede op til 5000 frø, og derfor bekæmpes planten kontinuerligt. Der foretages tre kontroller af kommunens arealer hen over foråret og sommeren. Findes bjørneklo i det tidlige forår, graves de små planter forholdsvist nemt op, lægges i sorte sække og køres til forbrændingen.

Også i 2020 skete bekæmpelsen på kommunens egne arealer helt uden sprøjtemidler. På de større naturarealer med græsning udgør dyrenes græsning en effektiv bekæmpelse.

Sådan kan du anmelde bjørneklo

Ser du bjørneklo, kan du anmelde det samt læse mere om bekæmpelsen på vores hjemmeside:

Anmeld fund af bjørneklo

Læs mere her:

Sådan bekæmper vi bjørneklo - i fællesskab

Kæmpebjørnekloen volder store problemer for såvel natur som mennesker i Danmark, idet den fortrænger det naturligt hjemhørende plante- og dyreliv, og dens saft kan give alvorlige forbrændinger på huden.

I Rudersdal ønsker vi derfor at arbejde mod at være en kommune fri fra bjørneklo. Bekæmpelsen af den invasive plante kræver dog en fælles indsats hos borgerne og kommunen.