God proces og tæt samarbejde bag stor donation til Birkerød bymidte

Salling Fondene har via føtex uddelt 250.000 kr. til nyt byrumsprojekt, ’Birkerødbåndet’, der skal skabe mere fællesskab og en sjovere bymidte.

Et godt samarbejde mellem Birkerød Handelsstandsforening, Foreningen Birkerød Torvedage, føtex og Rudersdal Kommune har nu ført et meget konkret resultat med sig. En ansøgning til Salling Fondene gav pote i form af en kvart million kr. til fornyelse af Birkerød hovedgade. Donationen markerer den højest mulige støtte, og formålet med det nye byrumsprojekt, ’Birkerødbåndet’, er at skabe grundlag for et større fællesskab og en sjovere bymidte at opholde sig i.

 

Konkret skal de 250.000 kr. gå til:

  • Tre større pitstops til leg og ophold på de centrale pladser i byen
  • Tre mindre pitstops for børn og barnlige sjæle i Hovedgaden
  • Ny markering af forbindelse til to eksisterende legepladser/aktivitetspladser (for både børn og ældre)

En tiltrængt samarbejdspartner

Birkerød Handelsstandsforening ser meget frem til, at projektet bliver realiseret:

- Legeredskaberne til gaden har længe stået på vores ønskeliste over nyt byrumsinventar, siger foreningens formand Brian Lund Nielsen. Jeg synes, det forberedende arbejde med kontakt til Rudersdal Kommune har været en god proces.

- Kommunens opgave var at stille arealet til rådighed, hvor legeinventaret skal stå, og desuden havde de ekspertise i udformningen af den formaliserede ansøgning til Salling Fondene. Det element samt en sparing omkring de tanker, vi havde gjort os i forhold til projektet, gjorde kommunen til en tiltrængt samarbejdspartner for at komme i mål.

Fra Foreningen Birkerød Torvedages side er man også begejstret for projektet:

- Det er fantastisk, at vi har fået donationen fra Salling fondene, som gør, at vi nu kan realisere et stort ønske om at skabe mere liv i Birkerød Bymidte, siger foreningens næstformand Erik Lindgreen.

- Med donationen kan vi anskaffe os et byrumsinventar, som henvender sig til alle aldersgrupper og dermed styrker det sociale fællesskab i byen. Birkerød-båndet passer utrolig godt ind i billedet af byen som en aktiv by med aktive borgere og handlende.

- Det passer også godt ind i vores arbejde med at skabe et aktivt torvemarked fyldt med dejligt liv. Vi glæder os til at komme i gang med processen, så projektet er klar til årets første torvedag.

Stort potentiale for at øge det lokale fællesskab

- Birkerød bymidte har et stort potentiale for at øge det lokale fællesskab og lokalt blive det naturlige mødested for leg, træning og ophold. Disse muligheder vil vi udbygge og gøre mere synlige og sjovere. Det kan vi nu gøre med den store donation, som jeg både er glad og taknemmelig for, siger Erik Mollerup, formand for Bycenterudvalget.

Det er varehuschef i føtex Birkerød, Pernille Kaas, der har indstillet projektet. Det var også hende, der igangsatte initiativet, da muligheden for at indstille projekter med fokus på det sociale liv i lokalområderne dukkede op.

- Jeg kontaktede Handelsstandsforeningen og spurgte, hvad der kunne være interessant for Birkerød-borgerne. Hvad der kunne give værdi til lokalsamfundet. Og efter et møde med Rudersdal Kommune kom ideen om Birkerødbåndet til verden. Jeg synes det er fantastisk, at vi nu kan give nyt liv til byen og gågaden, fortæller Pernille Kaas.

Indretning og inventar skal udvikles i samarbejde med borgere og butikker. Projektet bliver til virkelighed i løbet af forår / sommer 2020.

Lang og stærk tradition for at skabe byliv

- Birkerød har en lang og stærk tradition for at skabe byliv, sociale aktiviteter og give muligheder for leg, træning og ophold, siger Erik Mollerup videre. Vi har et stærkt forankret netværk af aktører til at løfte denne opgave. Derfor er jeg meget tilfreds med det samarbejde, vi som kommune har haft med Foreningen Birkerød Torvedage og Handelsstandsforeningen om projektet.

Han understreger, at det er vigtigt med en stor indsats for at koble, kommunikere og binde tingene sammen i Birkerød og skabe nye oplevelser for børn, familier og ældre.

Byrumsprojektet skal være det element, der binder tingene sammen og skaber nye oplevelser i byen.