Genoptagelse af sager om beregning af bidraget til pensionsordning

Rudersdal Kommune genoptager nogle sager om beregning af bidraget til pensionsordning. Det sker på baggrund af en ny principafgørelse. Vi genoptager en sag, vi før har afgjort, hvis en forælder, der modtager tabt arbejdsfortjeneste og et bidrag til pensionsordning, beder om det.

Siden 2010 har Rudersdal Kommune afgjort sager om bidrag til pensionsordning ud fra den praksis, som er beskrevet i Ankestyrelsens principafgørelse 69-10. Ankestyrelsen har ændret nu praksis, og har lavet en ny principafgørelse. Den hedder 4-18 og ændrer til dels den administrative praksis, der fulgte af principafgørelse 69-10.

På den baggrund genoptager Rudersdal Kommune sager om bidrag til pensionsordning, der er afgjort af kommunen på baggrund af principafgørelse 69-10. Det drejer sig om afgørelser efter den 31. marts 2010. Vi har desværre ikke mulighed for selv at finde alle relevante sager, og derfor beder vi de berørte borgere om at kontakte os for at få genoptaget deres sag. Berørte borgere er i denne forbindelse forældre, der har fået en afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste og bidrag til pensionsordning efter den 31. marts 2010. Hvis sagen er behandlet af de sociale nævn eller Ankestyrelsen, vil Ankestyrelsen kunne genoptage sagen ved anmodning herom. Se mere herom på Ankestyrelsens hjemmeside 

Forældelse
Der vil være sager, hvor kravet på at få efterbetalt bidrag til pensionsordning er forældet. Det er fordi, borgeren efter tre år ikke længere har krav på at få udbetalt en ydelse, som han eller hun ellers havde ret til. De tre år gælder fra den dag, hvor beløbet skulle være betalt til borgeren.
Forældelsesfristen på tre år kan dog være afbrudt.  Vi skal derfor i hver enkelt sag tage stilling til, om kravet på efterbetaling af bidrag til pensionsordning er forældet.

Kontakt
Børn og Familie
børnogfamilie@rudersdal.dk