Spring til indhold

Fremtidens genoptræningscenter bliver bæredygtigt

En ombygning af Hegnsgården, som skal fremtidssikre kommunens midlertidige pladser, skal foregå med fokus på bæredygtighed.

Social- og Sundhedsudvalget i Rudersdal Kommune godkendte tidligere på året en ny strategi for fremtidens midlertidige pladser, med en klar ambition om at levere rehabiliterende, midlertidige ophold af høj kvalitet til borgerne.

Med i godkendelsen fulgte en beslutning om at samle kommunens midlertidige pladser på Hegnsgården, og gennemføre en nødvendig renovering og ombygning for at Hegnsgården kan imødekomme de nye krav til et moderne genoptræningscenter med faciliteter og boliger af tidssvarende kvalitet.

Kommunen har sidenhen udarbejdet et byggeprogram, som beskriver, hvordan de nye tidssvarende rammer for genoptræning kan etableres på Hegnsgården. I tillæg til byggeprogrammet har Social- og Sundhedsudvalget nu godkendt et ambitiøst bæredygtighedsprogram, som hviler på en vision om at skabe et fremtidssikret rehabiliteringscenter, der fremmer helingsprocessen hos den enkelt borger og samtidig optimerer effektiviteten, funktionaliteten og ressourceanvendelsen til glæde for både borgerne, de pårørende og personalet.

Blandt målsætningerne er at fremtidssikre den tekniske infrastruktur, så det bliver enkelt at installere og anvende ny velfærdsteknologi, som fx kunstig intelligens og robotteknologi. Herudover sigtes efter et fokus på at skabe helende arkitektur og ergonomi, hvor design og indretning skaber gode rammer, for genoptræning komfort og trivsel. Endvidere stilles skarpt på, at de anvendte materialer og tekniske løsninger sikrer et sundt indeklima og lavt forbrug af vand, varme og el. Endelig er det målsætningen at materialerne er bæredygtige, og at selve ombygningen foregår med fokus på at minimere forbrug af energi på byggepladsen og spild af materialer.  

Bæredygtighedsprogrammet skal i den kommende byggeproces fungere som et redskab for rådgiver og entreprenøren under projektering og udførelse.

Udvalgsformand for Social- og Sundhedsudvalget, Randi Mondorf (V), glæder sig over at målsætningerne for bæredygtighed, er med til at understøtte den samlede strategi for fremtidens midlertidige pladser,

Det kommende Hegnsgården bliver på alle måder et fremtidssikret byggeri. Det gælder både i forhold til at få et moderne center, som er indrettet til at håndtere forventningen om et større sygepleje- og behandlingsbehov end tidligere. Herudover vil borgerne få et topmoderne genoptræningscenter, hvor indretningen af de midlertidige boliger og træningsfaciliteter understøtter de individuelle genoptræningsforløb. Når vi så samtidig har fastsat målsætninger for bæredygtighed, så får vi et center, som vil være klar til mange år ind i fremtiden”, siger Randi Mondorf.

Ombygningen af Hegnsgården kommer til at foregå i to faser og forventes at være klar i 2026.