Fravalgte gymnasiet og blev tømrer

21-årige Allan Christensen er et af de unge mennesker, som regeringen sætter særlig pris på. Han har nemlig valgt at tage en erhvervsuddannelse frem for at gå på gymnasiet. Tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at virksomhederne vil mangle 32.000 faglærte i 2020.

Mindre end hver tiende elev, der forlader en af Rudersdals folkeskoler efter 9. eller 10. klasse, vælger at tage en erhvervsuddannelse. Næsten ni ud af ti vælger i stedet at gå i gymnasiet, så Rudersdal Kommune er langt fra at opfylde Folketingets målsætning om, at mindst 25 procent af de unge, der forlader folkeskolen, skal være i gang med en erhvervsuddannelse i 2020. Det samme gælder for øvrigt kommunerne, der ligger rundt om Rudersdal.

”Men nogle unge kan føle et uddannelsespres, som kan give dem alvorlige personlige problemer, hvis de ikke lever op til de forventninger, som de føler, omverdenen har til dem”, siger Claudia Hoffmann Dose, som er souschef i Ungdommens Uddannelsesvejledning i Rudersdal, Hørsholm, Furesø og Allerød kommuner (UU-Sjælsø).

”Jeg var den eneste på min årgang, der valgte at tage en erhvervsfaglig uddannelse, da jeg afsluttede 9. klasse på Ny Holte skole i 2012”, siger Allan Christensen.

Og det har den nyuddannede tømrer ikke fortrudt.

”Jeg er meget glad for mit arbejde og jeg har gode kolleger i firmaet. Det er muligt at videreuddanne sig til for eksempel bygningskonstruktør eller arkitekt. Og det har jeg da overvejet. Men jeg har aldrig været super boglig, og lige nu er jeg simpelthen så glad for at arbejde som tømrer, at jeg har tænkt mig at fortsætte med det og så måske på et tidspunkt blive selvstændig håndværksmester ligesom min far”, siger han.

Partnerskab med erhvervslivet

Selvom ni ud af ti unge i Rudersdal vælger at gå i gymnasiet, er det ikke sikkert, det er det bedste valg for alle. Beregninger fra Undervisningsministeriet viser, at hver anden elev med karakterer i folkeskolen på mindre end 4 i dansk og matematik falder fra i gymnasiet.

Jens Bruhn, der er formand for Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget i Rudersdal Kommune, ser gerne, at flere tager en erhvervsuddannelse.

”Det er vigtigt, at de unge forstår, at en erhvervsuddannelse giver mange muligheder. Hvis du som ung går i gang med en erhvervsuddannelse og finder ud af, at du gerne vil supplere med en gymnasial uddannelse, så kan du gøre det. For eksempel er den såkaldte EUX-uddannelse sammensat, så du får en række fag på gymnasialt niveau, samtidig med at du får en erhvervsuddannelse”, siger han, og tilføjer, at kommunen allerede i 2015 indgik en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Erhvervsskolen Nordsjælland og UU-Sjælsø, og at kommunens beskæftigelsesafdeling arbejder på at indgå en lignende aftale med Dansk Industri.

Egen lejlighed og bil
 

Allan Christensen fik en læreplads i tømrerfirmaet Poul Hvitved i Birkerød, og det er også der, han arbejder som tømrer i dag.
”En af fordelene ved at tage en erhvervsuddannelse er, at man får løn under hele sin læretid. Man får så også lov til at arbejde for den”, siger han med et smil og tilføjer, at han allerede har købt sin egen andelslejlighed i København og sat den i stand, og han har også købt bil.
”Det er et godt job at være tømrer, men du skal kunne lide at stå tidligt op, for vi er i gang kl. 7.00 om morgenen”, siger Allan Christensen.

 

FAKTABOKS:
 

Partnerskabsaftalen er indgået i april 2015 mellem Rudersdal Kommune, Dansk Byggeri, Erhvervsskolen Nordsjælland og UU-Sjælsø.

 

Formålet er bl.a.

  •  at fremme udskolingselevers kendskab til erhvervsuddannelser for at motivere flere elever til
     at tage en erhvervsfaglig uddannelse                                                                                                           
  •  at fastholde de unge i uddannelserne.
  •  at sikre et øget antal praktikpladser til unge fra Rudersdal Kommune.
  •  at udvikle ”åben-skole-samarbejder” mellem virksomheder, Erhvervsskolen Nordsjælland og                                                                                                                                                                                                 

        skolerne i Rudersdal Kommune.