Fra mange til én aktør på jobområdet

Rudersdal er som den første kommune gået en anden vej, når det gælder de ofte omdiskuterede tilbud til ledige og sygemeldte borgere. Fra nu af skal én stor leverandør og ikke mange små stå for alle tilbud på jobområdet.

Når borgerne i Rudersdal skal hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet efter sygdom eller en periode med ledighed, er det sket via en bred vifte af private leverandører. Det skal være slut nu, for kommunen har med afsæt i et udbud indgået et samarbejde med Væksthuset, der fremover skal stå for hele viften af tilbud til ledige eller sygdomsramte borgere, med undtagelse af helt specialiserede tilbud.

- Vi har taget beslutningen om kun at have en leverandør på området efter mange og grundige overvejelser, eftersom vi har været glade for vores hidtidige leverandører. Der er fordele og ulemper, men der er ingen tvivl om, at vi med én leverandør kan skabe et fundament for en samarbejdsmodel, som vi tror på kan skabe de bedste rammer for en tæt og koordineret indsats til gavn for vores borgere, siger formand for Erhvervsudvalget i Rudersdal Randi Mondorf og fortsætter:

- Vi har i vores valg af leverandør lagt vægt på, at forskningsbaseret viden om, hvad der virker, skal være grundstenen i tilbuddene til vores borgere. Igen, med én leverandør kan vi bedre følge effekterne af indsatsen og løbende udvikle både indsatser og samarbejde.

Også afdelingschef i Væksthuset Anne Weber glæder sig til at komme i gang:

- Det nye samarbejde med Rudersdal er helt i tråd med den beskæftigelsesfaglige retning, vi står for, og som vi tror, kommer til at være dominerende i fremtiden. Det er et samarbejde, hvor det offentlige og private udvikler og videndeler i fællesskab. Hvor vi med hver vores faglighed og erfaring bidrager til fælles mål og stærke resultater.

Væksthuset ser frem til at møde virksomheder, borgere og samarbejdspartnere i Rudersdal fra 1. november 2019, hvor aftalen træder i kraft:

- At hjælpe mennesker og medborgere ind i arbejds- og uddannelsesfællesskaber kan ikke løses af én part alene. Virksomhedernes bidrag er altafgørende og gevinsten er stor når det lykkes, lyder det fra Væksthuset.

Fakta om Væksthuset:

  • Væksthuset er en socialøkonomisk virksomhed. Overskud bruges blandt andet til forskning og udvikling af beskæftigelsesindsatsen for ledige i Danmark.
  • Væksthuset har eksisteret siden 1992 og spidskompetencen er skræddersyede, virksomhedsrettede og helhedsorienterede forløb for mennesker, der har brug for hjælp og støtte til at blive selvforsøgende.
  • Væksthusets forskningscenter samarbejder med kommuner, STAR, SIRI og andre aktører på beskæftigelsesområdet om forskningsprojekter samt kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Se mere på www.vaeksthuset.dk.