Spring til indhold

Fra idé til handling: Kom til bæredygtighedskonference den 27. september

Borgersamlingen har afleveret deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen om et mere bæredygtigt Rudersdal. Nu har du chancen for at høre nærmere om anbefalingerne og for at være med til at bringe verdensmål-stafetten videre.

Målet er at skabe en bæredygtig fremtid i Rudersdal, og mandag den 27. september kl. 17 på Nærum Gymnasium tager vi de næste skridt og inviterer alle med, der har noget på hjerte.

Du kan deltage i vores bæredygtighedskonference ’Fra idé til handling’, hvor du kan møde kommunens folk, foreninger og virksomheder som giver eksempler på, hvordan vi sammen omsætter intentioner og ambitioner til konkrete handlinger og initiativer i Rudersdal. 

TILMELD DIG KONFERENCEN

Kom og hør 

På konferencen kan du høre om strategier for et bæredygtigt Rudersdal. Det er bl.a.;
 • Borgersamlingens anbefalinger til et bæredygtigt Rudersdal, ved Anders Ulbæk og Tuulikki Albeck
 • Visioner for en bæredygtig forskerpark, ved CEO Steen Donner, DTU Science Park
 • Den grønne omstilling i et foreningsperspektiv, ved Anette Buus Rosholm, Verdensmål i hverdagsliv og ved Olav Felbo, Klimabevægelsen i Rudersdal
 • Klimaplan for et CO2-neutralt Rudersdal, ved direktør Iben Koch, Rudersdal Kommune
 • Og mange flere.

Deltag i debat

Du har mulighed for at deltage i debat om konkrete handlinger, som skal virkeliggøre borgersamlingernes anbefalinger til et mere bæredygtigt Rudersdal. Du har mulighed for at vælge mellem seks forskellige temaspor: Grøn transport, biodiversitet, fællesskaber og det sociale aspekt, grøn energi, forbrug og cirkulær økonomi samt klimatilpasning
 
Temasporene afsluttes med en plenumdebat.

Mød, se og hør

På konferencen kan du høre om planerne for el-ladestandere, udbygning af fjernvarmen, varmepumper, sortering af bioaffald og klimasikring af kloaknettet. Hør også om DK2020 klimaplanen, arbejdet med social bæredygtighed og planerne for et vildere Rudersdal. Mød repræsentanter for Borgersamlingen, Klimabevægelsen i Rudersdal, Danmarks Naturfredningsforening og Erhvervshuset og mange andre.  
Rudersdal Kommune sørger for et bæredygtigt måltid i løbet af aftenen.

Tid og sted

Hvornår: Mandag den 27. september kl. 17-20

Hvor: Nærum Gymnasium, Nærum Hovedgade 30 

Program

Konferencen ledes af Johan Galster, We Do Democracy.

Kl. 17.00 -18.00 Strategier for et bæredygtigt Rudersdal

 • Velkomst ved borgmester Jens Ive, Rudersdal Kommune
 • Borgersamlingens anbefalinger til et mere bæredygtig Rudersdal ved Anders Ulbæk og Tuulikki Albeck 
 • Klimaplan 2022 – Indsatsen mod et CO2-neutralt Rudersdal ved direktør Iben Koch, Rudersdal Kommune 
 • Vision og strategi for en bæredygtig forskerpark ved CEO Steen Donner, DTU Science    Park
 • Den grønne omstilling set fra et foreningsperspektiv ved Anette Buus Rosholm, Verdensmål i hverdagsliv og Klimabevægelsen i Rudersdal ved Olav Felbo. 

Kl. 18.15 – 19.15 Debat

Debat i 6 temagrupper:

 • Grøn transport
 • Biodiversitet
 • Fællesskaber og det sociale aspekt
 • Grøn energi
 • Forbrug og cirkulær økonomi
 • Klimatilpasning

Plenumdebat med kort præsentation fra temagrupperne

Kl. 19.15 – 20.00 Netværk, café og mulighed for at besøge stande med fokus på bæredygtighed

 • Strategi for El-ladestandere, Rudersdal Kommune
 • Affaldssortering – bioaffald mv., Rudersdal Kommune 
 • Udbygning af fjernvarmen og varmepumper, Norfors og Holte Fjernvarme
 • Klimasikring af kloaksystemet, Novafos
 • DK2020 klimaplanen, Rudersdal Kommune
 • Mød repræsentanter fra Borgersamlingen
 • Erhvervshuset med inspiration til virksomheder om grøn omstilling
 • Vildere Rudersdal 
 • Verdensmål i hverdagsliv 
 • Klimabevægelsen i Rudersdal 
 • Frivilligcentret og lokale foreninger med fokus på social bæredygtighed
 • Giftfri kommune, Danmarks Naturfredningsforening 
 • Sammen om verdensmålene, Rudersdal Biblioteker.

Økologisk mad og drikke