Forsøgsordning med tre skoledistrikter slut

I det nye skoleår går Rudersdal Kommune tilbage til 12 skoledistrikter. Det betyder, at barnets adresse igen afgør, hvilken skole man hører til.

I de to seneste skoleår har kommunen haft en forsøgsordning med 3 skoledistrikter. Det er slut nu, fordi Undervisningsministeriet har afslået kommunens ønske om at forlænge ordningen.

De 3 distrikter gav blandt andet mulighed for at fordele eleverne mere fleksibelt på skolerne inden for samme distrikt, så man undgik for mange klasser med for få elever. Set i lyset af den aktuelle udfordring med faldende elevtal i kommunen, er formand for Børne- og Skoleudvalget Daniel E. Hansen(V) ærgerlig over afslaget:

At indføre de 12 skoledistrikter igen går imod kommunens ønske om større fleksibilitet og bedre rammer for den optimale klassedannelse. Ønsket med de 3 skoledistrikter var netop at komme tættere på de 24 elever i hver klasse, som giver de bedste vilkår for undervisningen, siger Daniel E. Hansen(V).  

Flere klasser med færre elever

Det kommende skoleår (2019/20) er som forventet en lille årgang. 545 børn har søgt om optagelse på kommunens 12 folkeskoler. Sidste år søgte 610 om optagelse, og året før var det 736 elever. Kombineret med genindførelsen af de 12 skoledistrikter betyder det, at antallet af elever i hver klasse er historisk små. På to skoler bliver der kun én klasse, og på tre andre skoler er antallet af elever under 20 i klassen.

Med de 12 skoledistrikter skal vi imødekomme alle, der bor i distriktet. Det giver os store udfordringer i forhold til at skabe skoledistrikter med et stabilt antal elever, så vi bruger kræfterne bedst muligt, uden at det går ud over kvaliteten af undervisningen og skolernes selvstændighed”, siger Daniel E. Hansen (V).

Forældre til de kommende skolebørn vil i februar måned få besked om, hvilken skole de har fået plads på. 

Fakta om skoledistrikterne

Undervisningsministeriet har valgt ikke at forlænge forsøgsordningen med 3 skoledistrikter i Rudersdal Kommune. Der er lagt vægt på, at der ikke ønskes en indskrænkning på forældrenes rettigheder til optagelse i en distriktsskole og mulighed for selv at vælge deres barns skoletilbud.

Rudersdal Kommune genindfører derfor fra skoleåret 2019/20 de 12 skoledistrikter. I hvert af de 12 skoledistrikter vil der være én skole, ét skoledistrikt, én bestyrelse og ét budget, som der skal tages højde for, når klasserne bliver dannet.

Det er barnets adresse, som afgør hvilken skole, man hører til ved det nye skoleår.  Derudover gælder en række kriterier for optagelse. ‌Læs mere her.‌