Spring til indhold

Formand efterlyser flere svar

Deadline for afslutningen af en forældretilfredshedsundersøgelse på skolerne nærmer sig hastigt. Resultaterne skal indgå i en statusmåling af skolestrukturen, og derfor opfordrer udvalgsformand Anne Christiansen alle forældre til at svare.

”Det er sikkert hørt før: Din mening er vigtig for os! Her skal det forstås helt bogstaveligt. Vi tager den kritik, der har været af både proces og skolestruktur alvorligt. Ingen ønsker en lappeløsning, dertil er hensynet til vores børns trivsel og læring alt for vigtig. Derfor skal vi have et så solidt grundlag som overhovedet muligt for at støtte vores skoler. Her er den enkelte forælders oplevelse af eget barns trivsel og læring meget, meget vigtig,” udtaler udvalgsformand Anne Christiansen. 

Forældretilfredshedsmålingen indgår i den samlede statusmåling for skolerne. Her indgår også elevernes trivsel og læring, børn med særlige behov, medarbejdernes arbejdsmiljø, økonomi, privatskolesøgningen m.m. Formålet er at skabe et solidt og nuanceret grundlag for videre diskussion af fremtidens skoler i Rudersdal, herunder at gennemføre tiltag på baggrund af målingens resultater.

Målingen gennemføres for Rudersdal Kommune af rådgivnings- og analysevirksomheden Rambøll.

Find undersøgelsen i e-Boks

Alle forældre, der har børn på en af de otte skoler, har modtaget invitationen via e-Boks. Her er det detaljeret beskrevet, hvordan man kan besvare undersøgelsen, som er åben indtil midnat søndag den 01. maj 2022. Undersøgelsen er anonym, og resultaterne forventes at blive præsenteret for Børne- og Skoleudvalget onsdag den 15. juni 2022.