Fordeling af kulturelle tilskud for 2019 på plads

Kultur- og Fritidsudvalget i Rudersdal Kommune har netop vedtaget fordelingen af de kulturelle tilskud for 2019. I alt er 843.700 kr. blevet tildelt foreninger og kulturaktører.

Hvert år afsættes der et beløb på Rudersdal Kommunes budget til kulturfremmende initiativer. Således bevilligede Kultur- og Fritidsudvalget 843.700 kr. herfra på deres møde onsdag. Kultursekretariatet har modtaget ansøgninger om kulturelle tilskud på knap 1,3 mio. kr. for 2019.

”Vi er glade for de mange ansøgninger, vi har modtaget igen i år. De kulturelle tilskud skal fremme kulturlivets trivsel og muliggøre et meningsfuldt, kultur- og fritidsliv for borgerne i Rudersdal. Det spiller de kulturelle foreninger og andre frivillige aktører en vigtig rolle i,” udtaler formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Kristine Thrane (A).

Særlige satsninger

De kulturelle tilskud består af driftstilskud, tilskud til enkeltaktiviteter samt en pulje til særlige satsninger. Under sidstnævnte blev der på mødet afsat et beløb til Nærum Kulturdag, til kulturfestivalen Golden Days i 4K-regi, og til projekter, der er med til at generere mere liv og fastholde traditioner i lokalområder og byrum. Der blev endvidere afsat 40.000 kr. til større tværkulturelle indsatser eller begivenheder. Herunder en større festival eller arrangement, hvor flere kulturaktører og foreninger inddrages i idéudviklingen samt nye samarbejder på tværs af områder, f.eks. tiltag, der skaber synergi mellem kunst, kultur og sundhed.

Igen i 2019 afsættes der 50.000 kr., der kan søges løbende til mindre, kulturelle projekter. Formålet er at skabe en smidig og hurtig proces fra modtagelse af ansøgning til iværksættelse af initiativ. Midlerne er målrettet borgernes selvstændige idéer og åbner mulighed for at afprøve nye, innovative tiltag.

Ny madkulturdag

Blandt tilskuddene til enkeltaktiviteter, modtager Bakkehuset i Vedbæk et bidrag til en ny madkulturdag i sundhedens tegn. Også det nyere initiativ ’Mantzius for børn’ modtager tilskud, her til otte kulturoplevelser og workshops for børnefamilier. Dertil har den begyndende tradition med Birkerøds store, fælles picnic sikret sig en del af finansieringen til næste års arrangement. Planlægningsgruppen med Sara Nissen som hovedansvarlig modtager nemlig i 2019 et tilskud på 8.500 kr..

Vedbæk Garden flytter budgetområde

Vedbæk Gardens aktiviteter er målrettet børn og unge. Kultur- og Fritidsudvalget har derfor besluttet en fremtidssikret tilskudsmodel, hvor foreningen i højere grad sidestilles med øvrige folkeoplysende børne- og ungdomsforeninger.

Udover tilskud fra Folkeoplysningsområdet vil Vedbæk Garden modtage et fast, årligt driftstilskud på 100.000 kr. i en 3-årig periode, hvor der indgås en aftale om vilkår for tilskuddet.   

 

Se den komplette fordeling af tilskud på hjemmesiden for foreninger og frivillige i Rudersdal:

Bevilligede tilskud​