Fordeling af Kulturelle og §18 tilskud 2018

Her kan du se, hvem der modtager kulturelle og §18 tilskud i 2018.

Kulturelle tilskud

Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde den 29. november 2017 besluttet at fordele i alt 773.300 kr. til forskellige kulturelle foreninger og aktører. Oversigten viser, hvem der har fået bevilget tilskud og til hvad.

Modtagere kulturelle tilskud 2018

 

Bevilget § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde for 2018

Budgettet er på 460.000 hvoraf 10.000 kr. reserveres til nye foreninger og 4.000 kr. til Frivilligprisen 2018. Der er herefter incl. tilskudsmoms 459.500 kr. til fordeling blandt de ansøgte foreninger.

Kultursekretariatet modtog 45 ansøgninger for i alt 3.637.586 kr. – lokale foreninger har søgt for 736.330 kr. og lands- og regionale foreninger for 247.756 kr. Det resterende beløb på 2.653.500 kr. er søgt via andre kommuner. Folkeoplysningsudvalget godkendte på deres møde den 12. december 2017 de indstillede foreninger med følgende beløb:

Modtagere §18 tilskud 2018