Spring til indhold

Forældre inviteres til dialog om Rudersdals skoler

I foråret gennemførte konsulentvirksomheden Rambøll en statusundersøgelse for Rudersdal Kommune af kommunens otte folkeskoler. Nu er de individuelle skolerapporter klar, og Børne- og Skoleudvalget inviterer forældrene til dialog.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med konstitueringen efter valget at gennemføre statusundersøgelsen, og det samlede resultat blev behandlet af Børne- og Skoleudvalget tilbage i juni måned. Undersøgelsen dokumenterede høj faglig og social trivsel blandt eleverne, men også meget forskellige perspektiver på samspillet mellem forældre og skole samt ikke mindst undervisningstilgang og fagligt niveau.

Inden sommerferien holdt Børne- og Skoleudvalget en række dialogmøder med medarbejderne på alle skoler. Her fik politikerne en dybere viden om dagligdagen på skolerne og om, hvordan udfordringer bliver tacklet.  Møderne bekræftede desuden nødvendigheden af at se nærmere på de problemstillinger, statusundersøgelsen peger på – herunder rekruttering og fastholdelse af pædagoger og lærere, arbejdet med inklusion og vikardækning.

Formand for Børne- og Skoleudvalget Anne Christiansen siger: "Det var nogle gode og informative møder. Vi er i Børne- og Skoleudvalget glade for medarbejdernes mange positive bidrag, som vi nu inddrager i det videre arbejde med prioriteringer og indsatser på skoleområdet."

Forældrene inddrages

Rambøll har netop færdiggjort de enkelte skolers rapporter, som giver et solidt billede af de mange velfungerende områder, men også af problemstillinger, der kalder på fokus eller konkrete initiativer.

Alle skoler arbejder videre med deres rapporter, og Børne- og Skoleudvalget, der ønsker dialog med alle interessenter, inviterer sideløbende til forældremøder på de enkelte skoler.

Anne Christiansen siger: ”Jeg og resten af Børne- og Skoleudvalget håber, mange vil møde op og glæder os til produktive møder med forældrene, hvor vi i fællesskab kan få et endnu mere nuanceret indblik i og en dybere forståelse af situationen på de enkelte skoler.”

På baggrund af rapporterne og dialog med skoleledere, medarbejdere og forældre forventer Børne- og Skoleudvalget at tage endelig stilling til handlinger på udvalgsmødet i midten af september. Udvalget forventer også, at skoleområdet bliver en vigtig del af den kommende budgetaftale. Kommunens budget for de kommende år skal være vedtaget inden udgangen af oktober.

Læs de skolevise rapporter

Her holdes dialogmøderne

15. august: Ravnholm Skole

16.august: Rude Skov Skole

18. august: Søholmskolen

22. august: Holte Skole

Alle møder er kl. 17-19.

Der afholdes møder på Trørødskolen, Vedbæk Skole, Birkerød Skole og Skovlyskolen i uge 35 og 36 (datoerne er endnu ikke på plads, men invitationer sendes ud).