Fokus på kost og ernæring betaler sig

Resultater fra to års fokus på kost og ernæring er så lovende, at flere nye tiltag fortsætter til glæde for både ældre og syge borgere i Rudersdal Kommune.

Svær overvægt, underernæring og vægttab, som ikke er planlagt, er skadelige for ældres helbred, livskvalitet og funktionsevne. Herudover er følgerne i form af øgede sundhedsydelser en væsentlig økonomisk belastning for samfundet.  Derfor har Rudersdal Kommune de seneste to år sat en bred vifte af initiativer i værk, for at styrke den fysiske og psykiske sundhed hos ældre og syge borgere.

Får individuel rådgivning
Der har særligt været fokus på tiltag, som skal forebygge fejl- og underernæring, hvor kommunens plejecentre har indført en systematisk og individuel screening af borgere, som har risiko for at blive fejlernærede. Udover plejecentrenes systematiske screening har et tæt samarbejde mellem region og kommune haft fokus på at følge underernærede borgere efter udskrivning fra hospitalet, for dermed at forhindre genindlæggelse. Endelig kan borgere i såvel plejecentre som i eget hjem nu få individuel kostfaglig vejledning og rådgivning.

Tiltagene glæder Anika Rée fra Social- og Sundhedsudvalget i Rudersdal Kommune:

- Det er vigtigt, at vi lykkes med at hjælpe de fejl- eller underernærede ældre borgere. For det starter en positiv spiral med mindre ensomhed, mere funktionsevne, mere livskvalitet og færre hospitalsindlæggelser – og deraf bedre økonomi for kommunen og samfundet, siger Anika Rée.

Trivsel er vigtig for appetitten
Ud over ernæring, som en basal forudsætning for et sundt liv, har kommunen også udviklet initiativer og tiltag inden for økologi og det sociale fællesskab omkring måltidet.  Køkkenerne på plejecentrene og daghjemmene har arbejdet med en omlægning til økologi - og reduktion af madspild - ligesom der er lagt vægt på at lave mad fra bunden. Samtlige nye tiltag, som er opstået på baggrund af ‘Det gode måltid’, bliver inden for de kommende måneder evalueret.

Anika Ree siger videre:

- Vi arbejder meget i kommunen med trivsel, der har stor betydning for appetitten. Hvis du får brudt ensomheden, er sandsynligheden for at du får mere lyst til at spise rigtig stor. Det er ikke altid, at underernæringen skal bekæmpes med mad først, siger Anika Rée - Næste skridt er at måle på de indsatser, vi har sat i gang - nytter de faktisk og hvor er potentialerne, siger Anika Rée.