Fokus på giftfrie haver og samarbejde for en giftfri kommune

For at beskytte og sikre vores grundvand, biodiversitet og helbred har Danmarks Naturfredningsforening Rudersdal og Landsforeningen Praktisk Økologi fokus på initiativet "Giftfri Have" for at motivere haveejerne til at droppe giften i haven.

Danmarks Naturfredningsforening Rudersdal samarbejder med bl.a. Rudersdal Kommune og Birkerød Vandforsyning om at mindske og udfase brugen af pesticider.

Ved to kommende arrangementer stiller DN op med deres giftfri have-stand.

Det gælder:

  • Lørdag den 31. august 2019, kl 9.30-16: Rudersdal Folkemøde - Havarthigaarden, Holte
  • Fredag den 13. september 2019, kl. 17-21: Birkerød Kulturnat, Henrik Gerners Vej, "Foran kirke", Birkerød Bymidte

Læs mere om DN's initiativer for en giftfri kommune:

Arbejdsgrupper giftfri haver
Giftfri kommune

Læs også:

Nyt samarbejde skal mindske brugen af pesticider i Rudersdal (Rudersdal Avis)

Borgerforslag om forbud mod salg af pesticider til private (borgerforslag.dk)