Fokus på affaldssortering hos virksomheder

Rudersdal Kommune sætter fokus på affaldssortering med et besøg hos lokale virksomheder, dels for at kortlægge potentialet for udsortering, dels for at rådgive om sortering af affald.

Driver du hotel eller restaurant, eller har du en dagligvarebutik, kan det være, du snart får besøg af Teknik og Miljø i Rudersdal Kommune.

Som en del af et nyt tiltag med fokus på potentialet i genanvendelse, lægger medarbejdere fra kommunen vejen forbi virksomhederne mandag den 14. og tirsdag den 15. november og regner med at kunne nå at besøge op til 25 virksomheder.

- Vi vil gerne rådgive den enkelte virksomhed til, hvordan de kan sortere det såkaldte dagrenovationslignende affald, og hvilke typer affald der kan genanvendes, fortæller miljømedarbejder Lars Jensen fra Natur, Park og Miljø.

”Dagrenovationslignende affald” er bl.a. letfordærveligt affald som madaffald samt det øvrige affald, der ligner almindelig dagrenovation fra husholdninger.

En fornuftig sortering er ikke kun godt for miljøet, men også for virksomhedens økonomi. Den kan spare penge, hvis mængderne af dagrenovation falder ved fx at sortere glas og metal fra til genanvendelse.