Første spadestik til nyt daghjem for demente

Torsdag den 12. oktober tog borgmester Jens Ive første spadestik til et nyt daghjem for borgere med en demenssygdom.

Skovvang er navnet på  det nye daghjem, og det skal efter planen stå klar i august måned næste år. Huset kommer til at ligge overfor Plejecenter Frydenholm i Holte, og der bliver plads til to grupper på op til otte borgere samtidig.

Det nye hus kommer til at danne rammen om en lang række aktiviteter for såvel yngre som ældre borgere med en demenssygdom. 

I sin tale sagde borgmester Jens Ive blandt andet:

”Kommunalbestyrelsen har stort fokus på at sikre gode tilbud til borgere og familier med en demenssygdom inde på livet. Med opførelsen af det nye Skovvang søger vi at være på forkant, og den nye bygning vil samtidig kunne huse dobbelt så mange daglige gæster, som det daværende Kernehus havde”.