Flere søger folkeskolen og 95 procent får opfyldt deres skolevalg

I år er antallet af elever, som til sommer starter på en af kommunens folkeskoler, steget. 610 børn har søgt folkeskolen i modsætning til sidste år, hvor det var 564 børn. 32 børn ud af 610 børn har ikke fået deres 1. prioritet.

Klassedannelserne er netop blevet godkendt af Børne- og skoleudvalget på baggrund af forsøgsordning med 3 skoledistrikter mod de tidligere 12 skoledistrikter samt kriterier for indskrivning.  De 610 børn fordeles i 27 børnehaveklasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 22,6, hvor elevtallet svinger fra 18 til 25,5 elever pr. klasse. 

Stabile klassedannelser med jævnt elevtal
Ifølge Daniel E. Hansen (V), formand for Børne- og Skoleudvalget er overgangen fra 12 til 3 skoledistrikter med til at skabe stabile klassedannelser, der på sigt minimerer risikoen for klassesammenlægninger.  

”32 elever får ikke opfyldt deres 1. prioritet, men er sikret optagelse på en skole inden for 2,5 km fra bopælen. Med fordelingen af de tre skoledistrikter styrker vi en mere ensartet og stabil klassedannelse, så vi undgår klassesammenlægninger i fremtiden. Det gavner både fagligheden og det sociale liv, når antallet af børn i klasserne bliver mere jævnt fordelt,”, forklarer Daniel E. Hansen. 

”Endelig konstaterer jeg med tilfredshed den gode søgning til vores børnehaveklasser, hvilket jeg ser som et udtryk for en tilfredshed med det store arbejde ledelse og medarbejdere udfører på vores folkeskoler”, slutter Daniel E. Hansen af med. 

Faktaboks
610 børn har søgt optagelse, hvilket er 46 flere end 2017
578 elever har fået tildelt 1. ønskede skole
32 elever har fået tildelt 2. ønskede skole

Kontaktinformation
Daniel E. Hansen, formand for Børne- og skoleudvalget
Tlf: 29 66 74 55
E-mail: DEH@rudersdal.dk