Flere smukke og blomstrende veje i Rudersdal

Det politiske mål om smukke, grønne veje skal udmøntes i praksis – midlet er konkrete handleplaner for bl.a. træer, flere blomster på vejene, bedre vejudstyr og belysning.

Miljø- og Teknikudvalget har netop besluttet, at der skal udarbejdes en række konkrete handleplaner for fx blomster i vejbilledet, plantning af flere træer, bedre belysning på veje, trappeanlæg og tunneler samt valg af bedre og pænere vejudstyr og inventar.

Desuden skal et forskønnelsesprojekt i Bistrup tjene som eksempel på, hvordan vejtræer kan gøre en trafikvej grønnere og smukkere. På Bistrupvej er der allerede iværksat en forskønnelse med blomstrende rabatter.

Planerne skal tilsammen udgøre en ramme for de mange elementer, som tilsammen skal bidrage til at skabe flere smukke og æstetiske veje til glæde for alle – alt sammen inden for en ramme som er rimelig set med økonomiske briller.

Den langsigtede plan skal realiseres i takt med, at driftsøkonomien tillader det, og konkrete projekter ønskes realiseret. Uanset den aktuelle budgetsituation er det vigtigt at sætte langsigtede mål for at udvikle kommunens infrastruktur, mål som understøtter kommunens profil og værdier.

Projekt i Bistrup

Konkret plantes vejtræer i grupper og rækker langs vejen. Samtidig ændres vejhjørnerne langs Bistrupvej, så de får forskellige udtryk og giver sidevejstilslutningerne identitet. Der er valgt fem nedslagspunkter langs vejen, og et af disse vælges som prøvestrækning.

Forslaget rummer også en bearbejdning af forarealer foran ejendomme langs Bistrupvej. Flere autohandlere, en tankstation, et supermarked samt private ejendomme har facade langs vejen.

Synlige private plankeværk og stakitter foreslås gjort grønne med beplantning ud mod vejen.

Bearbejdning m.m. at disse forarealer vil kun kunne ske i et tæt samarbejde med virksomheder og private grundejere langs Bistrupvej – en samskabelse med vejens beboere og virksomheder.