Flere skolebørn skal gribe cyklen, løbehjulet eller gå til skole

Sundhed og læring får et boost, når skoleelever selv bevæger sig til og fra skole. Rudersdal Kommune vil skubbe på dette med nyt treårigt projekt.

Rulleskøjter, skateboard, gåben eller cykel. Alt tæller i bevægelsesregnskabet, når skolebørnene skal af sted om morgenen og retur om eftermiddagen. Det styrker deres sundhed og læring, og forbedrer miljøet og trafiksikkerheden.

Derfor har Børne- og Skoleudvalget besluttet at sætte gang i projekt ”Rudersdalbørn bevæger sig – mere”, der skal motivere børn og unge til at bruge benene og ikke bilsædet, når de skal til skole. Udvalgsformand Randi Mondorf ser mange perspektiver i projektet:

"Børn, der bevæger sig fysisk i løbet af dagen, er bedre til at koncentrere sig i løbet af skoledagen, og de lærer derfor mere. Det viser forskningsprojekter, og det nye projekt kommer til at bakke op om mere fysisk aktivitet, der er en vigtig del af skolereformen", siger hun og tilføjer:

"Flere og flere skolebørn bliver kørt til skole i forhold til tidligere årtier, og dermed går de glip af oplagte muligheder for at bevæge sig. Derfor vil vi involvere skoler, forældre, elevråd og andre i at få flere børn og unge ud på cykelstierne og fortovene", fortæller hun.

Hver skole skal bl.a. lave en kampagne, hvor forældre og elever får viden om trængsel og sikker trafik på deres skole. Det kan fx ske med en video af morgentrafikken, en trafikquiz med fup og fakta og aktiviteter for forældre og elever.

Kampagnerne skal efter planen begynde i maj 2017 på de første tre – fire skoler efter en forældreundersøgelse, der i foråret skal give kommunen viden om adfærd i og holdning til trafik. Næste år og i 2019 vil resten af skolerne arbejde med trafiksikkerhed på baggrund af de første erfaringer. Se projektplan i baggrundsboksen under nyheden

Mere sikker i skoletrafikken
Rudersdal Kommune har stort fokus på trafiksikkerhed, og hvert år gennemføres der kampagne og forbedringer, der gør det mere sikkert at færdes for både børn og voksne. Senest er Høsterkøbvej blevet gjort mere trafiksikker for bløde trafikanter. Det fortæller formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller, der også er involveret i projektet med ”Rudersdalbørn bevæger sig – mere”:

"Vi ved, at trafiksikkerheden er helt central for at få flere børn og unge til at cykle og gå. Kommunen har de sidste år investeret i bedre cykelstier, fartdæmpning og tydeligere skiltning og meget mere. Samtidig gennemfører vi her i 2017 en ny undersøgelse af, hvordan børnene kommer til og fra skole. Ud fra det kan vi prioritere vores videre indsats, så vi hele tiden skaber tryggere skoleveje og fjerner nogle af de barrierer, der står i vejen for at børnene cykler, går eller løber på løbehjul til skole", siger Court Møller.

Stigende trafik ved skolerne
Flere skoler oplever stigende trafik om morgenen, når forældre i bil sætter børnene af ved parkeringspladser. Lokale kampagner med slogans som ”Kys og kør” får nu opbakning fra det nye projekt, der også har som mål at forbedre miljøet med mindre bilkørsel til og fra skolerne.

Projektet, der varer frem til 2020, bliver finansieret af kommunen med cirka 200.000 kr. årligt, der bl.a. skal bruges til trafikundervisning i skolerne og støtte til skoler, der sætter gang i aktiviteter, der kan få flere børn og unge til at transportere sig selv.

Projektplan for 'Rudersdalbørn bevæger sig - mere'