Flere pædagoger på vej til børnehusene

Der skal fremover bruges 2,4 mio. kr. om året på at forhøje andelen af uddannede pædagoger og styrke ledelsen i Rudersdal Kommunes børnehuse.

Børnenes hverdag skal løftes af flere pædagoger. Det blev vedtaget på Børne- og Skoleudvalgets møde onsdag den 6. juni 2018.
 
Forbedringen kommer fra en statslig afsat pulje på i alt 2,4 mio. kr., som kommunen i de tidligere år har skullet lægge ud til daginstitutionerne til særlige projekter, der forbedrer den pædagogiske kvalitet. Fremover vil en del af pengene gå til at forhøje andelen af pædagoger.
 
I dag er der i Rudersdal Kommune afsat lønsum til 68 pct. uddannet personale i en vuggestuegruppe og 60 pct. i en børnehavegruppe. Fremover vil der også i børnehavegrupperne blive afsat lønsum til 68 pct. uddannet personale.
 

Pædagoguddannelse skal give højere kvalitet

For Børne- og Skoleudvalget er det vigtigt at højne kvaliteten i kommunens dagtilbud i udvalgets fireårige periode. Et væsentligt parameter i den sammenhæng er at styrke området med en højere andel pædagoguddannet personale i børnehusene. 

”Vi ønsker at styrke kvaliteten i vores dagtilbud for at give kommunens børn de bedste muligheder for en god start på livet. Det gør vi blandt andet ved at øge andelen af uddannet personale. Derudover tildeler vi lidt flere ressourcer til ledelse af institutionerne,” fortæller formand for Børne- og Skoleudvalget Daniel E. Hansen.
 

Pengene skal sikre kvalitet både nu og i fremtiden

Beslutningen stemmer godt overens med den nye Dagtilbudslov, der stiller krav om at styrke den pædagogiske faglighed i børnehusene.
 
Loven træder i kraft den 1. juli i år, og den stiller blandt andet krav om, at der hele dagen er læringsmiljøer for alle børn i børnehusene.