Flere borgere med handicap skal i job

Erhvervsudvalget og Handicaprådet i Rudersdal vil i fællesskab arbejde på, at flere borgere med handicap kommer i beskæftigelse.

Erhvervsudvalget har inviteret Handicaprådet med til deres udvalgsmøde i august for at diskutere, hvordan flere personer med handicap kan komme i job i Rudersdal.

Baggrunden er blandt andet, at der er mangel på arbejdskraft inden for flere brancher og det giver mulighed for, at ledige, som fx borgere med handicap, der typisk har sværere ved at komme ud af ledighed, kan blive tilknyttet arbejdsmarkedet.

Fællesmødet indgår i en større indsats, Beskæftigelsesplan 2020, der også spiller sammen med beskæftigelsesministeriets tre mål for 2020:

  1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
  2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
  3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Mangler arbejdskraft

På mødet diskuterede man, hvordan flere personer, der er godkendt til flexjob kan komme i arbejde, ligesom der fra Handicaprådets side var et udtalt ønske om at etablere KLAP-jobs (Kreativ Langsigtet ArbejdsPlanlægning) internt i kommunen.

- På landsplan er kun hver tredje person med et større handicap i job og det vil vi sammen med Handicaprådet gerne gøre noget ved her i Rudersdal. Mange virksomheder står jo og mangler arbejdskraft, så nu gør vi en ekstraordinær indsats sammen, blandt andet så det bliver lettere for virksomheder at ansætte personer med handicap, siger formand for Erhvervsudvalget i Rudersdal Randi Mondorf.

Formand for Handicaprådet i Rudersdal Søren Grotum er enig:

- Der er brug for at arbejde med viden og fordomme, så virksomhederne ikke holder sig tilbage for at ansætte mennesker med handicap, fordi de ikke ved, hvad personer med handicap kan bidrage med i virksomheder, eller fordi de ikke kender mulighederne for støtte, siger Søren Grotum.