Spring til indhold

Flere børn cykler i skole og har cykelhjelmen på

Det går fremad med at få børnene i skole på den sunde og sikre måde. Undersøgelse viser, at andelen af børn, der kører i cykel til skole, er steget markant fra 2017-2020 og nu udgør 47 pct. Tilsvarende er andelen af børn, der bliver kørt i skole, faldet fra 42 til 32 pct.

Tallene dækker samtlige skoler i Rudersdal Kommune, altså både kommuneskoler og privat-/ friskoler.

Baggrunden er, at der i forbindelse med prioritering af trafiksikkerhedsmidler i 2020 blev afsat midler til at gennemføre en ny transport- og tryghedsundersøgelse på kommunens skoler. Undersøgelsen blev gennemført i efteråret 2020.

Tallene fortæller også, at flere børn nu bruger cykelhjelm. Andelen er steget fra 74 pct. i 2017 til 84 pct. i 2020.

På tværs af alle transportformer viser undersøgelsen desuden, at procentdelen af såkaldt ”aktivt transporterende elever” er steget fra 54 til 66 pct. ”Aktivt” dækker her over at gå i skole, bruge løbehjul / skateboard, cykle (inkl. elcykel), mens passiv transport er knallert / scooter, bil og bus.

- Det er glædeligt at konstatere, at børn og unge mennesker går forrest med noget af den grønne omstilling, alle kan praktisere i det daglige, siger Court Møller, formand for Miljø- og Teknikudvalget. Og så er motion jo også bare godt for børnenes almindelige sundhed og trivsel.

Rudersdal Kommune vurderer, at den positive udvikling er et udtryk for de mangeårige indsatser, der er udført. Dels som fysiske anlæg, dels i form af kampagner samt Vej, Skole og Politisamarbejde.

Høj tryghed på skolevejene

Som noget nyt i forhold til 2017 har forvaltningen fået undersøgt, hvordan eleverne oplever trygheden på skolevejene.

Her har Vedbæk Skole det højeste niveau af tryghed med 95 pct., mens Søholmskolen - Afd. Toftevang har den højeste andel af oplevet utryghed med 29 pct.

Undersøgelsen siger ikke noget om de konkrete steder, hvor eleverne føler sig utrygge. Det skal kortlægges efterfølgende, og i den forbindelse vil forvaltningen naturligvis tage kontakt til de enkelte skoler for at få forholdet belyst nærmere.

- Vi arbejder vedvarende for at gøre forholdene mere trygge, siger Court Møller videre. I den forbindelse er dialogen med skolerne meget vigtig, ligesom det er vigtigt, at skolerne arbejder aktivt med trafiksikkerhed.

Transport- og tryghedsundersøgelse 2020