Fire projekter for bedre trafiksikkerhed

De står højt på mange borgeres ønskeseddel, og i år bliver de til noget: Fire projekter forbedrer trafiksikkerheden i Birkerød, Holte og Vedbæk.

Et projekt på Bakkevej i Birkerød skal nedsætte hastigheden på vejen. Ved Ravnsnæsvej / Høsterkøbvej i Birkerød etableres lyssignal, og på Øverødvej anlægges en midterhelle. Det fjerde projekt går ud på at forbedre forholdene for cyklister ved Gøngehusvej / Vedbæk Stationsvej.

- Trafiksikkerhed står øverst på vores dagsorden, og derfor er vi glade for at kunne forbedre de lokale forhold yderligere, så de bløde trafikanter kan føle sig mere trygge i hverdagen, siger formand for Miljø- og Teknikudvalget Court Møller.

De fire projekter skal godkendes på kommunalbestyrelsens møde onsdag den 31. maj,

Hastigheden ned på Bakkevej

Som det første kommer Rudersdal Kommune en række beboere på Bakkevej i Birkerød i møde med et projekt, der skal nedsætte hastigheden på vejen.

Fire heller etableres, to i hver side fordelt på strækningen fra Thorsvej til Byagervej. Her skal bilerne holde tilbage for modkørende, før de svinger uden om hellen. Cyklister kan passere inden om hellerne.

Årsag til ønske om ændringer er blandt andet, at skabe bedre forhold for cyklister, da Bakkevej er forholdsvis smal på nogle strækninger.

Løsningen med heller er valgt som alternativ til traditionelle bump, da der kører bus på Bakkevej, som er en trafikvej. Tilsvarende kan der ikke anlægges cykelsti uden at skulle ekspropriere langs strækningen.

Utrygt kryds får lyssignal

De mange biler om morgenen gør det utrygt for skolebørn på Sjælsøskolen at krydse Ravnsnæsvej, når de kommer ned ad bakken fra Høsterkøbvej. Tilsvarende er det svært for bilerne at komme ud på Ravnsnæsvej.

Derfor skal der nu etableres lyssignal i krydset, som også vil være med til at dæmpe hastigheden på Ravnsnæsvej, når den gennemkørende trafik ”holdes tilbage” af rødt lys.

Midterhelle på Øverødvej

Det tredje projekt handler om at give de gående på Øverødvej et trygt sted at krydse vejen. Mellem Søbakkevej og Østre Paradisvej etableres en midterhelle, hvor fodgængerne kan vente i ro og fred på at krydse den anden del af vejen.

Buslommen nedlægges, hvorved bussen skal holde på vejen, hvilket også vil medvirke til at nedsætte hastigheden.

Forbedret kryds Gøngehusvej / Vedbæk Stationsvej

I sidste projekt forbedres forholdene for cyklister på Gøngehusvej ved Vedbæk Stationsvej. Det sker ved at føre fortov og cykelsti igennem langs Gøngehusvej på tværs af Vedbæk Stationsvej.

På den måde skærpes vigepligtsforholdene, så bilister til og fra Vedbæk Stationsvej tvinges til at sætte farten ned eller måske stoppe helt, inden de drejer.

Endelig skal et midterfelt i farvet asfalt på strækningen fra Strandvejen til Vedbæk Stationsvej visuelt indsnævre kørebanen og derved reducere hastigheden.

Læs også artikel i Politiken om, at Rudersdal som den eneste kommune i landet har papir på, at den har trafiksikkerhed med i alle sine overvejelser:

»Spørgsmålet efter hvert uheld er altid, hvad vi kunne have gjort for at det ikke skulle ske«