Fire nordsjællandske kommuner samarbejder om øget affaldssortering

Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner ønsker at bidrage til en øget genanvendelse af affald. Kommunerne har derfor i fællesskab igangsat en række affaldsforsøg, der skal gøre dem klogere på, hvordan forskellige sorteringsløsninger fungerer i praksis.

Med affaldsforsøgene ønsker kommunerne at gøre det lettere for borgerne at sortere deres affald, så flere værdifulde ressourcer i affaldet kan genanvendes. Hvor man som borger før skulle køre på genbrugspladsen med sit genanvendelige affald, vil man i forsøgene kunne sortere det tæt på husstanden. Forventningen er, at jo lettere det er at sortere sit affald, jo mere affald sorteres.

Erfaringerne fra forsøgene skal tjene som input til en beslutning om, hvordan man vil øge genanvendelsen i den enkelte kommune.

Ved at koordinere forsøgene i fællesskab kan kommunerne drage nytte af hinandens erfaringer og dele viden om fordele og ulemper ved de forskellige løsninger, der bliver afprøvet.

Baggrunden for initiativerne er regeringens ressourcestrategi for Danmark, hvor målet er, at Danmark i 2022 skal genanvende 50 procent af husholdningsaffaldet.

- Det er vigtigt, at vi får nogle helt konkrete og praktiske erfaringer, vi kan bygge videre på, siger Court Møller (B), formand for Miljø- og Teknikudvalget i Rudersdal Kommune. Succesfuld genanvendelse begynder, hvor affaldet skabes, altså hos borgerne, og derfor skal det i hverdagen være let og hurtigt at sortere på den rigtige måde.

Pilotforsøg i to grundejerforeninger

I Rudersdal er startskuddet gået for pilotforsøg med borgerne i Grundejerforeningen Lille Sandbjerg i Gammel Holte og Grunderforeningen Eskemosevang i Birkerød. De to grundejerforeninger omfatter henholdsvis 127 og 153 husstande.

De udvalgte husstande skal agere forsøgsområder for øget affaldssortering. De får nye affaldsbeholdere, hvor de skal sortere affaldet, så glas, papir, plast og metal bliver indsamlet til genanvendelse. Køkkenaffald og andet almindeligt husholdningsaffald til forbrænding bliver indsamlet som hidtil.

De to områder skal afprøve to forskellige løsninger. I Lille Sandbjerg får man én beholder, der indvendigt er opdelt i fire rum – ét til hver af de fire affaldstyper. I Eskemosevang får man to beholdere, som hver er opdelt i to rum – ligeledes med ét rum til hver type affald.

I januar bliver tredje og sidste forsøg sat i gang - i et etagebyggeri.

Forsøgene løber frem til sommeren 2017, hvorefter de skal evalueres.

‌Læs mere om affaldssortering på rudersdal.dk‌