Festlig indvielse af nye naturperler

Omkring 75 naturelskere og fugleinteresserede bidrog søndag til en festlig indvielse af tre nye naturperler i Rudersdal.

Perlerne er kommunens eget projekt med nyt brodæk på Chr. Winthers Sti samt Vasetårnet og det nye fugleskjul, der er resultatet af et samarbejde mellem Aage V. Jensens Naturfond, Fugleværnsfonden og Rudersdal Kommune.

Samarbejdet er baseret på en partnerskabsaftale indgået i 2013, hvor Aage V. Jensens Naturfond skulle etablere en række publikumsfaciliteter, som handicaptilgængeligt fugletårn, fugleskjul, undervisningsbro, borde-bænkesæt, informationstavler m.v.

Indvielsen søndag begyndte ved Holte Roklub, hvor formand for Miljø- og Teknikudvalget Court Møller klippede snoren til det nye brodæk på Chr. Winthers Sti.

Herfra gik turen til Vaserne og det nye fugleskjul ved Olsens Sø. Her stod Lennart Ricard, næstformand i Fugleværnsfonden, for indvielsen. Han fortalte bl.a. om den formidling, de siden 1999 har varetaget i forhold til de naturprojekter, Aage V. Jensens Fond har gennemført.

Sidste stop i tretrinsraketten var selve det nye Vasetårn, der har indtaget en prominent placering ud mod Furesøen.

Inden han klippede snoren, talte borgmester Jens Ive om det gode samarbejde med Fugleværnsfonden og Aage V. Jensens Fond om det nye flotte vartegn. Desuden roste han EU's naturstøtte og habitatdirektivet, der sikrer, at landene forpligter sig til at udpege særlige bevaringsværdige naturområder såsom Vaserne.