Fastfrysning af grundskyld for alle ejendomme

De nye ejendomsskattebilletter for 2. halvår af 2017 er nu klar, og mange vil få en rabat på deres ejendomsskat.

Ejendomsskattebilletter på ejendomme, der er omfattet af nedsættelsen af grundskatteloftet er tilgængelige via e-boks den 3. juni 2017.

Hvis du er fritaget for at modtage digital post, udsender vi ejendomsskattebilletten som alm. post med Post Nord den 31. maj 2017.

Hvad betyder det for dig?

Den rabat, som udløses på baggrund af fastfrysningen af grundskylden, trækkes fra 2. rate, så den bliver mindre end 1. rate i år. Du behøver ikke foretage dig noget for at få besparelsen. Vi omregner ejendomsskatten for alle ejendomme og regulerer betalingen.

Det betyder, at:

  • alle der bliver berørt af fastfrysningen automatisk får tilsendt en ny ejendomsskattebillet med opkrævning
  • du blot skal betale det nye indbetalingskort og undlade at betale det oprindelige, hvis du tidligere har fået tilsendt en opkrævning på 2. rate.
  • hvis du er tilmeldt PBS bliver betalingen rettet helt automatisk
  • Hvis betalingen ikke er tilmeldt PBS, udsender vi girokort omkring den 21. juni 2017.
  • Hvis ejendommen er handlet i 2017, får den tidligere ejer en kopi til orientering.

Er det ens for alle?

Nej. Fastfrysningen får ikke samme betydning for alle: Kun grundejere, der betaler grundskyld af skatteloftsværdien får glæde af fastfrysningen. Det skyldes, at det ikke er grundskylden som sådan, der fastfryses, men den såkaldte reguleringsprocent, som styrer stigningen i grundskatteloftsværdien.