Faste læger på plejehjem

Ny ordning med fast tilknyttede læger på plejecentre giver bedre kommunikation, færre indlæggelser og bedre håndtering af medicinen til de ældre.

 

Snart tilbyder kommunen beboere på plejecentrene at vælge en læge, der er fast tilknyttet centret. Som et led i en national handlingsplan fra Sundheds- og Ældreministeriet skal Rudersdal kommune sammen med de praktiserende læger i kommunen i gang med at planlægge en ordning, hvor der inden udgangen af 2018 er fast tilknyttede læger på alle plejecentre.

Inden regeringen vedtog ordningen, er der gennemført et pilotprojekt i 7 kommuner. Erfaringerne fra pilotprojektet viser, at selvom beboernes frie valg af læge fastholdes, er  der stor interesse for at skifte læge. Erfaringerne viser også, at den sundhedsfaglige pleje og behandling af beboerne forbedres og færre beboere indlægges på hospital.

For formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Rudersdal Birgitte Schjerning Povlsen ser erfaringerne lovende ud:

-       Rigtig mange beboere på et plejecenter har flere forskellige sygdomme, som de behandles for. Med det komplekse sygdomsbillede følger et komplekst medicinforbrug. Og her er det, at personalet på plejecentrene sammen med den fast tilknyttede læge bedre kan følge beboerens tilstand tæt, når der er færre læger at samarbejde med, siger Birgitte Schjerning Povlsen og fortsætter:

-       Hvis en læge kommer fast på plejecenteret, forenkles kommunikationen mellem plejepersonalet og lægerne, når antallet af samarbejdspartnere reduceres. Lægerne kan samtidig nemmere yde sundhedsfaglig rådgivning af plejepersonalet. Lige nu samarbejder flere af vores plejecentre, der har over 50 beboere, med minimum 25 forskellige læger, oplyser Birgitte Schjerning Povlsen.

Der er via regeringens satspuljemidler afsat 100 mio. kr. i 2016 til at få ordningen indført i kommunerne over fire år. Ordningen gennemføres sammen med de praktiserende læger og i Rudersdal vil man i fællesskab begynde planlægningen i 2016 og en indfasning af ordningen i 2017.