Færdig plan for nye boliger i tidligere Furesøkoloni – med vægt på fællesskab

Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget en lokalplan for ejendommen Furesøkolonien i Bistrup, hvor der skal opføres 22 nye boliger.

Førhen har ejendommen på Bistrupvej 137 i Birkerød bl.a. været feriekoloni for Københavns Kommune. Nu skal den anvendes til et bofællesskab bestående af hhv. lejligheder og rækkehuse/klyngehuse – i alt 22 nye boliger.

En vigtig del af det samlede projekt er, at det eksisterende bevaringsværdige hovedhus skal anvendes som fælleshus for bofællesskabets beboere og danne en naturlig ramme om det gode, fælles liv. Der er tænkt på boliger til både seniorer og børnefamilier.

Huset vil blandt andet indeholde faciliteter som fælleskøkken, værksted, opholds-/spiserum samt gæsteværelser. Samtidig kan bofællesskabets beboere benytte de grønne områder på grunden, som udover store græsarealer også indeholder haverum og gårdrum.

Bofællesskab til glæde for både børnefamilier og ældre

Formand for Byplanudvalget, Anne Christiansen fra Lokallisten, glæder sig til, at byggeriet kan komme fra start:

- Jeg glæder mig til, at området udvikles, og ejendommen får nyt liv med nye, moderne boliger til både børnefamilier og ældre, siger hun. Og ikke mindst at der bliver tale om et bofællesskab. Samtidig er det også vigtigt for mig, at udbygningen netop sker med respekt for de eksisterende bevaringsværdige bygninger og områdets karakter.

Også fra ejerkredsen bliver der set frem til, at projektet kan gennemføres:

- Vi ser frem til at gennemføre projektet og begynde byggeriet af de 22 boliger, som både henvender sig til børnefamilier og seniorer, fortæller Mads Bødtcher-Hansen, den ene af ejendommens ejere. Der har været stor interesse for projektet, og flere har allerede skrevet til os for at blive skrevet op til en bolig, og det er vi naturligvis meget glade for.

Langt den største del af byggeriet bliver kun i én etage

Lokalplan 274 med Tillæg 12 til Kommuneplan 2017, der sætter rammen for bebyggelse på stedet, er vedtaget efter at have været i høring og drøftet på et borgermøde i januar.

Høringssvarene har især gået på bekymring over, at der kan bygges i to etager. Borgerne bag indsigelserne mener, det vil medføre indbliksgener for naboejendommene og er et brud med områdets karakter.

Hertil har Rudersdal Kommune svaret, at kun en mindre del af det kommende byggeri kan opføres i to etager, da bebyggelsesprocenten højest må være 25. Begrænsninger i det fri udsyn vil dermed være minimale.

Er du interesseret i at høre mere om de nye boliger, kan du kontakte Ulrik Thalbitzer-Foldskov: utf@utfholding.dk, +45 26 83 66 20

Om det kommende byggeri

Den nye bebyggelse må højest være i to etager og have en højde på 8,5 m. og skal opføres i teglsten der er pudset, filset eller malet.

Parkeringsarealer placeres ved overkørslen mod Plantagevej samt øst for de eksisterende bevaringsværdige bygninger.

Bebyggelse med høj bevaringsværdi

Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer, at hovedhuset og de to længer ikke må nedrives, da de i Kommuneplan 2017 er udpeget som bevaringsværdige med en høj bevaringsværdi.

Hovedhuset på ca. 360 m2 + kælder er sammen med den ene længe opført i 1913. Den anden længe er opført i 1927. Efterfølgende er der opført flere småbygninger på grunden, som forventes nedrevet i forbindelse med opførelse af de nye bygninger.