Få hjælp til at ansøge om tilskud fra frivillige sociale, folkeoplysende og kulturelle puljer

Fremover skal ansøgninger til kulturelle tilskud, aktivitets- og lokaletilskud, tilskud til inventar og materiel samt §18- og §79-tilskud (frivilligt socialt arbejde) indsendes digitalt.

Den 1. november 2016 er der ansøgningsfrist for kulturelle tilskud, aktivitets- og lokaletilskud, tilskud til inventar og materiel samt §18- og §79-tilskud (frivilligt socialt arbejde).

Idet samtlige ansøgninger fremover skal indsendes elektronisk, indbydes der til et kort vejledningsmøde om ansøgningsproceduren d. 6. oktober 2016 kl. 17.00-18.30 på Kulturcenter Mariehøj, Per Kirkeby-lokalet (benyt hovedindgangen).

 

Programmet er som følger:

Kl. 17.00        §18- og §79-tilskud (frivilligt socialt arbejde)

Kl. 17.20        Kulturelle tilskud

Kl. 17.50        Aktivitets- og lokaletilskud

Kl. 18.10        Tilskud til inventar og materiel

 

Den afsatte tid i programmet er målrettet gennemgang af proceduren for den enkelte forenings ansøgning. Har I afklarende spørgsmål målrettet rammer og vilkår for de enkelte ansøgninger, kan I efter fremlæggelsen drøfte disse med den ansvarlige fra Kultursekretariatet. 

Alle tilskud kan søges nu, undtagen kulturelle tilskud, der åbner for ansøgninger d. 6. oktober.

 

Ansøg og læs mere her:

Søg tilskud til foreninger og frivillige