Få en gratis energiscreening af din virksomhed

En stor del af de små og mellemstore virksomheder kan reducere deres energiforbrug med omkring 20 pct. ved at gennemføre mindre energioptimeringstiltag indenfor varme, belysning, ventilation og klimaskærm.

Rudersdal Kommune ønsker at støtte små og mellemstore virksomheders mulighed for at få en grønnere forretning og vi faciliterer derfor adgang til projektet 'Styr energien og styrk økonomien', hvor jeres virksomhed kan få  hjælp til at skabe overblik over  jeres energiforbrug og til at se mulighederne for, hvor I kan opnå besparelser. 

Som deltager i projektet får jeres virksomhed tilbudt en samlet pakke, der omfatter screening, finansiering og implementering af én eller flere løsninger, der kan optimerere jeres energiforbrug. Læs mere om 'Styr energien og styrk økonomien' i  fold ud menuen på Rudersdal Kommunes side Grønne Besøg.

Gå til Grønne Besøg