Et værdigt hverdagsliv for ældre borgere

Nyt læringsforløb skal styrke værdigheden og det tætte samarbejde på kommunens plejecentre.

Ledere og medarbejdere på tre plejecentre i kommunen vil i løbet af næste år gennemgå et læringsforløb, som skal fremme værdigheden og styrke positive forandringer i det daglige arbejde med de ældre borgere.

 

  • Det er helt centralt for os i Rudersdal, at borgerne oplever et værdigt hverdagsliv med mulighed for selv at kunne bestemme. Hverdagen skal være meningsfuld for hver enkelt borger, og vi skal hjælpe og guide vores mest sårbare borgere til at udtrykke sig og træffe valg – uanset hvilket funktionsniveau man har – og det er netop det læringsforløbene har fokus på, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget Birgitte Schjerning Povlsen.

 

På Plejecenter Bistrupvang og i Bofællesskabet Æblehaven handler forløbet om borgernes selvbestemmelse og livskvalitet. Plejecenter Hegnsgårdens medarbejdere skal arbejde med ’en værdig død’. Her er fokus på at uddanne medarbejderne i at blive bedre til at tage de svære samtaler og at sikre gode forløb for borgere, deres pårørende, familie og venner.

 

12 ambassadører i værdighed

Både forløbet om en værdig død og forløbet om selvbestemmelse og livskvalitet, tager udgangspunkt i centrenes daglige, faglige praksis. Det gøres for at sikre praksisnære læringsforløb, som medarbejdere og ledere kan omsætte direkte i det daglige arbejde. 

12 af de deltagende medarbejdere skal fremover være en form for værdighedsambassadører, som skal sørge for at den tilegnede indsigt og viden fra læringsforløbet fortsætter med at blive udviklet og anvendt i praksis hos medarbejderne i ældreplejen.

 

Kommunen søgte og fik i 2018 midler fra Sundhedsstyrelsens pulje, som tilskud til læringsforløb for at fremme værdighed i ældreplejen. Læringsforløbene består af en række aktiviteter på samlet set 4-6 måneder og det er et rejsehold fra Videnscenter for værdig ældrepleje under Sundhedsstyrelsen, der står for forløbene, der kommer til at foregå ude på plejecentrene.

 

Kontakt

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Birgitte Schjerning Povlsen, bsp@rudersdal.dk, mobil 72 68 10 82.