Spring til indhold

Erhvervsudvalget på besøg hos prisvinder i social ansvarlighed

Erhvervsudvalget var den 5. maj på virtuelt besøg hos Rudersdal-virksomheden Poul Sejr Nielsen, som er en af regionens største teknik-virksomheder. Det var et besøg hos en gammel bekendt næsten på to-års-dagen for udvalgets seneste besøg.

Rudersdal Kommunes Erhvervsudvalg har de seneste tre år haft en fast tradition om at afholde sit månedlige møde hos en af de lokale virksomheder. I denne måned besøgte Erhvervsudvalget teknikentreprenørvirksomheden Poul Sejr Nielsen, der med over 220 medarbejdere og en omsætning på tæt ved 300 mio. kroner er en af Nordsjællands største. 
Besøget var dog i modsætning til udvalgets besøg den 8. maj 2019 udelukkende virtuelt på grund af de aktuelle restriktioner for at begrænse coronasmitte.

Poul Sejr Nielsen blev etableret i 1956 som en traditionel VVS-virksomhed, der leverede service og installationer til nybyggeri. Det faglige speciale har siden bredt sig til alle typer opgaver inden for VVS, el-arbejde, ventilation, energi-optimering, vedvarende energi samt tag og facade, som de mere end 220 medarbejdere udfører blandt andet med hjælp fra virksomhedens over 100 servicebiler. 

Poul Sejr Nielsen er som virksomhed bevidst om sit samfundsansvar og er som virksomhed navnlig opmærksom på at videreføre håndværkstraditionerne og de tekniske kompetencer til de yngre generationer. Poul Sejr Nielsen ønsker – som en naturlig del af virksomhedens forretning og værdigrundlag – at hjælpe mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet, og virksomheden har derfor et tæt samarbejde med kommunens rekrutteringscenter. Det betyder blandt andet, at virksomheden tager praktikanter uden tilknytning til arbejdsmarkedet, og det betyder også, at virksomheden eksempelvis har ansat en syrisk flygtning efter et praktikforløb og taget en anden i lære som elektriker.

Socialt ansvar højt på dagsordenen

Det er en række af disse initiativer, som var baggrunden for, at Poul Sejr Nielsen blev tildelt Rudersdal Kommunes erhvervspris 2020 for deres arbejde med at sætte social ansvarlighed højt på dagsordenen.

Formanden for Rudersdal Kommunes Erhvervsudvalg, Randi Mondorf, siger: ”Det er altid spændende at besøge en af vores lokale virksomheder. Når vi som politikere arbejder med erhvervspolitik, er det jo netop med det lokale erhvervsliv for øje. Poul Sejr Nielsen er en virksomhed, der prioriterer socialt ansvar meget højt ikke bare i form af ord, men i form af konkrete handlinger. Og vi oplever, hvordan virksomheden engagerer sig i kommunen, i vores arbejde i erhvervspanelerne, og hvordan de bruger der services, vi stiller til rådighed. Det vil jeg gerne kvittere for.”

Direktør for Poul Sejr Nielsen Service, Jonas Bach, fortalte i sin præsentation for Erhvervsudvalget om, hvordan virksomheden arbejder strategisk med at rekruttere, uddanne og efterfølgende fastholde lærlinge. Rekruttering af lærlinge sker typisk på baggrund af en forudgående praktik, hvor særligt motivation og interesse for faget er afgørende for, om den pågældende tilbydes en lærlingeplads.

For at højne uddannelsen af lærlinge har Poul Sejr Nielsen i samarbejde med Erhvervsskolen i Nordsjælland lavet et forløb for de svende, der er en afgørende brik i at sidemandsoplære lærlingene. Samlet er de forskellige initiativer med til at skabe en attraktiv arbejdsplads for nye lærlinge og en ressourcebank for virksomheden. Jonas Bach kunne fortælle, at virksomheden har lærlinge i alderen 17 op til 55 år. Jonas Bach opfordrede samtidig Rudersdal Kommune til at lave netværksarrangementer for lærlinge, hvor de kan møde hinanden og de unge kan udveksle erfaringer og spejle sig i hinanden. 

Imponeret erhvervsudvalg

Erhvervsudvalget var meget imponeret over den måde, virksomheden arbejder med lærlinge og praktikanter i forhold til det rummelige arbejdsmarked. Jonas Bach pointerede, at for Poul Sejr Nielsen er det naturligt at tage samfundsansvar. Han understregede også, at ikke alle historier ender lige lykkeligt, og at uanset samfundsansvar så er Poul Sejr Nielsen også en virksomhed, der skal skabe overskud og levere service til sine kunder, men det er hensyn, som sagtens kan kombineres, så virksomheden fortsat er en rummelig arbejdsplads. Derfor stiller virksomheden sig også fortsat til rådighed for sammen med Jobcentret at finde et godt match til virksomheden og til opgaven.