Efter dialogmøde om flere boliger i Birkerød: Hvad nu?

Mandag den 26. september deltog godt 100 borgere i dialogmøde om mulighederne for at bygge flere boliger i Birkerød Bymidte.

Bycenterudvalget havde inviteret til mødet og har tidligere også holdt et møde med ejer og butiksdrivende omkring Hovedgaden. 

På møderne har arkitektfirmaet Hune og Elkjær præsenteret deres forslag til hvor og hvordan der kan bygges nye boliger i bymidten.

De mange gode input fra møderne vil nu blive samlet sammen og behandlet af Bycenterudvalget senere i år og forventes omsat til anbefalinger til den kommende Kommuneplan. 

Forslaget til mulig udformning og placering af flere boliger i Bymidten

Tidsplan

  • August 2015: Bycenterudvalget (BCU) beslutter at få udarbejdet skitseforslag om "Flere boliger i Birkerød"
  • April 2016: BCU behandler første udkast til skitseforslag
  • August 2016: BCU behandler endeligt skitseforslag
  • August-September 2016: Dialogmøder om flere boliger i Birkerød Bymidte
  • November 2016: BCU behandler inputs fra dialogmøder og laver anbefaling til Kommuneplan 2017
  • Januar 2017: Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler forslag til Kommuneplan 2017