Spring til indhold

Driftsomlægning af pladsanvisning: Nyt system til opskrivning af institutionsplads

Rudersdal Kommune ophører med udgangen af juli med at anvende det nuværende bookingsystem, når forældre skal vælge institutionsplads. Det betyder væsentlige ændringer de kommende måneder.

Rudersdal Kommune har valgt at ophøre med at bruge den digitale løsning, som kommunen har anvendt gennem de seneste knapt ti år, når forældre skulle vælge og skrive deres barn op til en institutionsplads i kommunen (NemPlads). Kommunen ophører med at bruge løsningen pr. 31. juli 2022, men den vil ikke kunne tilgås fra tirsdag den 26. juli. Det medfører en række konkrete ændringer de kommende måneder.

Ændringer for forældre, der skal skrive deres barn op til en plads

Forældre, der ønsker en daginstitutionsplads i Rudersdal Kommune fra og med den 26. juli 2022, kan ikke længere booke en plads, men skal derimod lade deres barn skrive op, som det også kendes fra en række andre kommuner. Opskrivning sker via en ny løsning på kommunens hjemmeside.

Ændringen gælder også for forældre, der ønsker at booke plads i skolefritidsordningen (SFO og SFK), for hvem det vil være muligt at tilgå en ny løsning til opskrivning fra 1. august.

Ingen ændringer for forældre, der allerede har booket plads

For forældre, der allerede har booket institutionsplads til deres barn, og modtaget brev med bekræftelse og opstartsdato, sker der ingen ændringer. Barnet beholder sin plads, som vil være til rådighed på det tidspunkt, der er booket.

For forældre, der har barn på venteliste, sker der heller ingen ændringer. Barnet bevarer ancienniteten på ventelisten.

Opkrævning og betaling

Forældre, der allerede har børn i daginstitution/skolefritidsordning i Rudersdal Kommune, har allerede modtaget opkrævning for august måned, men vil ikke modtage opkrævning de nærmest kommende måneder. De vil i stedet modtage en samlet opkrævning formentlig omkring 1. december, når omlægningen til nyt digitalt system er afsluttet. Opkrævningen forventes at omfatte tre måneders betaling for institutionsplads. Det gælder også for forældre til børn, der får anvist plads de kommende måneder.

Kommunen opfordrer alle til løbende at sætte pengene til side, så det ikke kommer som en overraskelse, når det samlede beløb opkræves. Det vil desuden være muligt for alle forældre at foretage frivillig indbetaling i perioden frem til 1. december. Forældre får besked herom i løbet af august.

I forbindelse med driftsomlægningen vil Pladsanvisningen desværre være lukket for henvendelser i hele august måned.

Dagtilbudschef beklager eventuelle gener

Dagtilbudschef Kirsti Schou Tornøe siger:

Jeg beklager de gener, som denne omlægning kan give de enkelte familier. Det er en nødvendig omlægning, som skal fremtidssikre vores pladsanvisning. Når vi taler om flere tusinde børn, kan de fleste sikkert forestille sig, at det er en stor og krævende opgave. Vi arbejder så hurtigt, vi kan og vil gøre alt for, at det giver så få gener som muligt. Det vigtigste er, at forældre fortsat kan skrive deres børn op, og at der ikke er nogen ændringer hverken for de, der har fået brev om plads, og for dem, der allerede har barn i daginstitution eller skolefritidsordning.

Strategi betyder farvel til booking

Baggrunden for den planlagte omlægning hænger sammen med et ændret fokus i kommunens digitalisering. Rudersdal Kommune har i en årrække haft en ambition om at være blandt de digitalt førende danske kommuner, fordi kommunen troede – og fortsat tror – på, at gode digitale løsninger og muligheder for at kunne betjene sig selv i sidste ende giver bedre borgerservice. Gennem de seneste 5-6 år har Rudersdal Kommune dog ændret fokus fra primært at satse på udvikling af egne løsninger til i langt højere grad at satse på fælleskommunale løsninger. Med udfasningen af dette system har kommunen afviklet den sidste løsning fra, det man kan kalde, første generation af kommunens digitalisering.